Národná banka Slovenska podozrieva poisťovňu Novis, že investovala poistné z investičných poistných zmlúv v mene klientov v nedostatočnom rozsahu. Zakázala jej preto uzatvárať nové zmluvy, ktoré nie sú v súlade so zákonom.


„Ide o dočasné preventívne opatrenie, podľa ktorého sa poisťovňa musí zdržať uzatvárania nových poistných zmlúv s investičnou zložkou, v prípade, ak rozsah investovaného poistného z uzatvorených zmlúv nebude mať v stanovenej výške (minimálne vo výške odkupných hodnôt). Predbežné opatrenie tiež zaväzuje poisťovňu, aby všetko poistné prijaté od klientov po doručení predbežného opatrenia investovala v správnom rozsahu (tak ako je dohodnutý v jednotlivých poistných zmluvách s klientmi),“ uviedla NBS.

Opatrenie sa dotýka poistných zmlúv, ktoré obsahujú investičnú časť. Týka sa všetkých krajín, v ktorých poisťovňa podniká (Slovensko, Česko, Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Švédsko, Fínsko, Island, Litva). NBS zároveň začala voči poisťovni sankčné konanie.