Každá nehnuteľnosť, ktorá je zaťažená hypotékou, musí mať povinne uzatvorenú aj poistku. Banka si tak chráni majetok, ktorým ľudia ručia za splácanie úveru. Bývanie si môžu poistiť priamo prostredníctvom banky, alebo si vybrať poisťovňu podľa seba. Niektoré banky majú zmluvné podmienky či cenníkovú politiku nastavené tak, že si za neskoršie zmeny v rámci poistenia nehnuteľnosti pýtajú poplatok.

Riaditeľ divízie neživotného poistenia z Finportalu Štefan Fajnor hovorí, že vo všeobecnosti spadá poplatok sa zmenu poistky pod zmenu zmluvných podmienok a príslušného sadzobníka samotnej banky.

„V poslednej dobe sa čím ďalej, tým častejšie stretávame so situáciami, že si banka za takúto zmenu zmluvných podmienok neúčtuje poplatok, ale stále nájdeme aj banky, kde ho zaplatíte, ak nemáte priamo v úverovej zmluve zakotvené, že ho platiť nebudete. Takéto poplatky sa zväčša hýbu vo výške niekoľko desiatok eur a nezvyknú prekročiť hranicu sto eur,“ vysvetľuje Š. Fajnor.

Poplatky v banke sa môžu týkať aj poistky

Z bánk, ktoré oslovil portál Finsider, si poplatok za zmenu účtuje napríklad VÚB banka. Jej hovorca Dominik Miša hovorí, že si ho banka pýta za zmenu zmluvných podmienok, do ktorých spadajú aj zmeny či zrušenie poistenia. Zmena zmluvných podmienok podľa cenníka stojí 50 eur.

D. Miša zároveň pripomína, že existujú výnimky, kedy sa pri zmene poistenia alebo jeho zrušení poplatok neúčtuje. „Poplatok neuplatňujeme za poistenie nehnuteľnosti, ktoré sa klient rozhodne dojednať cez VÚB aj v čase trvania jeho úverovej zmluvy. Ďalej v prípade, ak klient požaduje úpravu poistnej sumy v zmluve, ktorú dojednal cez VÚB. V takomto prípade sa poplatok neúčtuje. Pri zrušení poistenia v dôsledku zmeny poisťovne sa vyžaduje poplatok,“ vysvetľuje hovorca VÚB banky.

Rovnaké poplatkové pravidlá platia aj v Slovenskej sporiteľni. „Ak má klient poistenú nehnuteľnosť v komerčnej poisťovni a chce ju zmeniť na inú, tak to je bez poplatku. Platí to, ak má svoju poistnú zmluvu v poisťovni mimo zmluvy o úvere. Rovnako je bez poplatku, ak si chce poistiť nehnuteľnosť u nás v banke v zmluve o úvere riešením od nášho partnera Kooperativy,“ vysvetľuje hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

poplatky v banke
Poplatky v banke sa môžu týkať aj zmeny poistenia nehnuteľnosti. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Poplatku vo výške 149 eur sa ľudia v sporiteľni nevyhnú v prípade, ak majú poistenie nehnuteľnosti dohodnuté v zmluve o úvere a neskôr by ho chceli zrušiť. „Robí sa dodatok k zmluve o úvere a je potrebné predložiť poistku z komerčnej poisťovne. Vtedy účtujeme poplatok za zmenu zmluvných podmienok,“ vysvetľuje M. Cesnaková.

Iné finančné domy ako napríklad mBank či UniCredit Bank podobné poplatky nezaviedli. Tatra banka zase uviedla, že poistenie sprostredkúva a klientovi neúčtuje poplatky spojené s týmto poistením. „Prevádzkovateľ poistenia si však môže účtovať poplatky za správne úkony. Ich výška je uvedená v sadzobníku poplatkov spojených so správou poistných zmlúv,“ povedala jej hovorkyňa Simona Miklošovičová.

Zmena vinkulácie

Dôvodom pre vyrubenie poplatku môže byť napríklad aj zmena takzvanej vinkulácie v poistnej zmluve. Vinkulácia je v tomto prípade v prospech banky a znamená, že po škode je poistné plnenie, alebo jeho časť vyplatené banke, keďže je bývanie stále zaťažené hypotékou, ktorú poskytla. Škody sa v konečnom dôsledku riešia individuálne. Ak nie je nehnuteľnosť úplne zničená, banka spravidla dovolí čerpať poistné plnenie klientovi, aby mohol dom či byt vrátiť do pôvodného stavu.

Podľa Š. Fajnora spoplatnenie zmeny vinkulácie prešlo v posledných rokoch viacerými zmenami. „To či samotná banka spoplatní zmenu vinkulácie, je individuálne a záleží od viacerých faktorov. Napríklad či pôvodná alebo nová poistná zmluva je uzatvorená prostredníctvom pracovníka banky, alebo prostredníctvom poisťovne, s ktorou má banka dohodnutú spoluprácu. Či úroková sadzba bola naviazaná aj na uzatvorenie si poistenia cez banku podobne,“ vysvetľuje.

Aj poisťovne vedia o poplatkoch za zmenu poistenia. Zhodujú sa v tom, že ide o vzťah medzi bankou a klientom. Kým poisťovňa s bankou pri poistení nehnuteľnosti priamo nespolupracuje, do poplatkovej politiky sa nestará. Zmena poistenia pri spolupráci v tej istej poisťovni je totiž spravidla zadarmo.

Hovorkyňa poisťovne Uniqa Beata Lipšicová pripomína, že pri zmene od banky vždy požadujú devinkuláciu. Ide v podstate o opak vinkulácie. „Niektoré banky majú v sadzobníkoch definované, že v prípade, ak sa robí zmena na úvere, čo je aj zmena celej poistnej zmluvy, môže ísť o spoplatnený úkon. Ide napríklad o prípady vinkulovaných zmlúv, kedy klient zruší starú poistnú zmluvu a dohodne novú zmluvu. Niektoré banky účtujú klientom poplatky za devinkuláciu a opätovnú vinkuláciu,“ dodala B. Lipšicová.