Mať poistenie, dobre nastavenú zmluvu a zaplatenú mesačnú alebo ročnú platbu ešte neznamená, že pri škode na nehnuteľnosti to bude majiteľovi stačiť. Správne musí totiž prebehnúť aj takzvaná likvidácia poistnej udalosti. Odborníci a poisťovne sa pritom zhodujú, že pokiaľ tomu nič nebráni, klienti by mali okamžite kontaktovať poisťovňu a udalosť nahlásiť. O konkrétnom postupe ale vždy rozhodujú okolnosti.

Hneď opravovať alebo volať poisťovňu? Pri škode na nehnuteľnosti rozhodujú okolnosti
Inzercia

Ako vysvetľuje hovorkyňa Komunálnej poisťovne Viera Puškárová, ak došlo k požiaru alebo bol spáchaný trestný čin, ľudia by mali najprv zavolať políciu či hasičov. Podľa jej slov by sa tiež klienti mali pokúsiť urobiť nevyhnutné kroky k tomu, aby sa škody na majetku nezväčšili alebo nerozšírili. „Škodu nám potom treba čo najskôr nahlásiť elektronicky cez on-line formulár alebo telefonicky,“ upozorňuje na postup V. Puškárová

Likvidácia poistnej udalosti môže byť jednoduchšia, ak majitelia poškodenej nehnuteľnosti vyhotovia na mieste aj fotodokumentáciu hneď po tom, ako sa škoda stala. „Klienti by sa mali zamerať na celkovú škodu, no pomôže nám aj detailné nasnímanie poškodených častí. Poškodené veci ale nemôžu opravovať, kvôli obhliadke musia byť podľa možnosti v pôvodnom poškodenom stave,“ dodala hovorkyňa.

Likvidácia poistnej udalosti nemusí trvať dlho

Majitelia nehnuteľnosti by teda pri škode mali najprv kontaktovať poisťovňu. Ak by niekto začal opravovať majetok skôr, ako likvidátor z poisťovacieho domu škodu vyhodnotí, môže prísť o peniaze. Výnimkou sú napríklad menšie škody, pri ktorých poisťovne môžu po nahlásení a nafotení stavu dovoliť začiatok opráv.

Pri väčších škodách sa poisťovňa snaží v priebehu hodín či niekoľkých dní poslať na obhliadku špecialistu, ktorý zdokumentuje škodu, a tým vám umožní začať s odstraňovaním následkov a opravou. Pri hromadných živelných udalostiach s desiatkami či stovkami poškodených nehnuteľností poisťovne akceptujú nahlásenie škody na infolinke a zdokumentovanie poškodenia fotografiami, aby ste mohli začať odstraňovať následky,“ vysvetľuje finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Likvidácia poistnej udalosti
Likvidácia poistnej udalosti nemusí trvať dlho. (ilustračné foto: Depositphotos)

Okrem toho sa individuálne riešia aj prípady, kedy sú opravy nevyhnutné, aby škody na bývaní neboli ešte väčšie. „Ak sa klient pokúsi škody zmierniť vhodnými preventívnymi opatreniami, poisťovňa vie na tieto náklady poskytnúť zálohu do 30 dní od požiadania. Ak sa klient rozhodne náklady hradiť z vlastných zdrojov, poisťovňa vie tieto náklady dodatočne preplatiť. Platí to však až vtedy, ak je isté, že dôjde k poistnému plneniu,“ hovorí riaditeľ pre neživotné poistenie z Finportalu Štefan Fajnor.

To, ako dlho trvá poisťovni vyplatenie finančných prostriedkov, je potom podľa odborníkov individuálne. Záleží to od výšky škody, ale aj od rýchlosti zdokumentovania a preverenia škôd. „Napríklad pri škode 300 eur, ak klient zdokladuje všetko potrebné a je to v poriadku, dokáže poisťovňa poskytnúť predbežné plnenie aj do 72 hodín. Pri vyšších škodách, kde potrebné podrobnejšie skúmať príčinu vzniku škody alebo viac dokladov, sa poistné plnenie môže natiahnuť aj na niekoľko týždňov, či dokonca aj mesiacov,“ upozorňuje Š. Fajnor.

Obhliadka aj asistenčné služby

Nahlasovanie škody sa v jednotlivých poisťovniach môže líšiť. Spravidla ale platí, že bude pri nahlasovaní potrebné číslo poistnej zmluvy, dátum a miesto vzniku škody, popis vzniku poškodenia a jeho rozsah, osobné údaje o majiteľovi poškodeného majetku, kontakty na prípadných svedkov, telefonický a e-mailový kontakt. Po nahlásení škody jej bude prípadu priradené číslo, pod ktorým ju bude poisťovňa evidovať a ktoré je sa bude uvádzať pri ďalšej komunikácii s poisťovňou.

Následne už udalosť rieši technik poisťovne na mieste udalosti. V niektorých poisťovacích domoch funguje aj takzvaná videoobhliadka poistnej udalosti. Či je to v tom-ktorom prípade možné musí ale tiež vyhodnotiť technik. Po obhliadke je likvidácia poistnej udalosti v rukách takzvaného likvidátora. Ten potom vyhodnotí priebeh škody a prípadne si môže vyžiadať ďalšie dokumenty. Po uznaní škody posiela poisťovňa peniaze klientovi.

Pri škodách ľudia môžu využiť aj asistenčné služby v rámci poistenia bývania. Ide skôr o menšie poistné udalosti ako napríklad vymknutie vchodových dverí, pomoc pri úniku vody a iných havarijných situácii ako sú plynárenské, inštalačné, kúrenárske a iné práce, zasklenie, dezinsekcia, pomoc pri strate dokladov a iná právna asistencia, predĺženie záručnej doby na vymenované elektrospotrebiče a podobne.

„Asistenčné služby buď dokážu pomôcť klientovi tým, že nájdu a pošlú odborníka, ktorý im pomôže s danou situáciou, alebo vedia aj náklady na danú službu či opravu preplatiť,“ vysvetľuje Š. Fajnor. Niektoré poisťovne kryjú aj opravu defektu bicykla či poruchy elektrobicykla. Asistenčné služby tiež niekedy kryjú náklady na náhradné ubytovanie na niekoľko dní, ak sa nehnuteľnosť stane v dôsledku poistnej udalosti neobývateľná.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: