Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti sú dva rozdielne produkty. Kým pri poistke na nehnuteľnosť sa krytie vzťahuje napríklad na obvodové múry či strechu, poistenie domácnosti chráni vybavenie bývania. Do neho patrí napríklad nábytok či elektronika. Napriek tomu, že si môžu ľudia tieto poistky uzatvoriť aj samostatne, odborníci a poisťovne hovoria, že by sa mali dopĺňať. Môžu byť pritom spolu aj na jednej zmluve.

Nehnuteľnosť nie je domácnosť. Aký je rozdiel pri poistení a môžu byť aj na jednej zmluve?
Inzercia

Podľa hovorkyne Komunálnej poisťovne Viery Puškárovej sa kombinácia oplatí. „Obe poistenia chránia domov pre prípad škody spôsobenej požiarom, rozmarmi počasia, ale aj pred krádežou či vandalizmom. Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti na jednej spoločnej zmluve je praktické najmä pri poistnej udalosti, kedy je napríklad pri vytopení poškodená časť nehnuteľnosti spolu so zariadením domácnosti,“ tvrdí.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Poistka na nehnuteľnosť sa vo všeobecnosti týka samotnej stavby a jej častí, čo môžu byť rodinný dom, byt či chata. Poisťujú sa aj vedľajšie stavby ako napríklad garáž či dielňa. Finančne chránené sú napríklad pred vandalizmom, povodňami, požiarom či inými prírodnými živlami. Poistenie domácnosti sa zase vzťahuje na hnuteľné veci, ktoré sú v domácnosti. Okrem nábytku a elektroniky tam patrí šatstvo, koberce, veci osobnej potreby či domáce spotrebiče.

„Zjednodušene povedané, poistenie domácnosti chráni všetko, čo vypadne, keď otočíte dom alebo byt obrazne hore nohami. Kryje vybavenie domácnosti, ktoré nie je pevnou súčasťou stien a konštrukcie domu alebo bytu. Patrí sem napríklad aj vstavaný nábytok, keďže ten je len pripevnený na priečky či obvodové steny, ale netvorí ich súčasť,“ pripomína finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Riaditeľ pre neživotné poistenie z Finportalu Štefan Fajnor hovorí, že ich kombináciu ale v dvoch rôznych poisťovniach neodporúča. „Ak sa zvolí zlá kombinácia, môže sa stať, že práve toto krytie nebude obsahovať ani jedna časť poistenia a klient tento predmet krytia nebude mať krytý vôbec,“ tvrdí. Odborníci preto pripomínajú, že keď už si chce niekto platiť komplexné poistenie, mal by ho uzatvoriť v jednej poisťovni.

Poistka „dva v jednom“ môže byť lacnejšia

Pri komplexnom poistení, ktoré bude zahŕňať poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, môže mať klient navyše nárok na cenové zvýhodnenie. Úspora na poistnom podľa M. Búlika dosahuje dve až desať percent v závislosti od poisťovne a súboru rizík, ktoré komplexné poistenie bývania kryje. Pri určovaní poistnej sumy musí klient zvážiť, či jej výška bude v prípade poistnej udalosti zodpovedať nákladom potrebným na znovuzriadenie domácnosti a opravu nehnuteľnosti. Poistná suma by tak mala odrážať skutočnú hodnotu majetku.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti
Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti môžu byť aj na jednej zmluve. (ilustračné foto: Deposithphotos)

„Poistenie domácnosti pri poistnej sume 50-tisíc eur stojí pri základných rizikách ako požiar, výbuch, víchrica, krupobitie, priamy úder blesku, pád lietadla a implózia okolo 13 eur ročne. Rozhodne však radím k týmto základným rizikám pridať aj povodeň a záplavu, ako aj škody spôsobené pádom stromov či tiažou snehu a tiež škody spôsobené únikom vody z potrubí. Tento súbor rizík vychádza na približne 32 eur ročne,“ tvrdí M. Búlik.

Výška ročného poistného pri poistení nehnuteľnosti sa zase pohybuje v desiatkach až stovkách eur. V. Puškárová uvádza ako príklad rodinný dom a byt. Za dom s plochou sto metrov štvorcových môže klient platiť zhruba 94 eur ročne. V prípade bytu s podlahovou plochou na úrovni 60 metrov štvorcových, môže byť ročné poistné vo výške približne 40 eur. V priemere poistenie domácnosti stojí menej ako poistenie nehnuteľnosti.

Pozor na podpoistenie aj zodpovednosť

Š. Fajnor pripomína, že poistenie nehnuteľnosti a domácnosti obsahuje aj krytie zodpovednosti. Poistenie zodpovednosti za škodu sa pritom ponúka buď v základnom balíku krytia bývania, alebo si ho musia ľudia pripoistiť. Aj preto sa neodporúča mať poistenie nehnuteľnosti a domácnosti v dvoch rôznych poisťovniach. „Rovnaký predmet krytia môže spadať pod iný druh poistenia v závislosti od konkrétnej poisťovne,“ vysvetľuje.

Poistenie zodpovednosti pri domácnosti kryje škody, ktoré spôsobia členovia domácnosti a to aj vtedy, keď sa nenachádzajú doma. V rámci poistenia nehnuteľnosti kryje náhradu škody spôsobenú inej osobe na živote, zdraví alebo na majetku, ktorú spôsobí klient na základe vlastníctva, nájmu, držby alebo správy nehnuteľnosti. „Môže sa stať, že vaše dieťa bicyklom neúmyselne oškrie susedove auto, v škole rozbije okno či nechtiac ublíži pri športe spoluhráčovi. Problém nastáva, ak si protistrana v občiansko-právnom konaní uplatní nárok na náhradu škody, ktorá presiahne hodnotu vašich úspor. V takom prípade pomôže poistenie zodpovednosti, ktoré chráni vás i ostatných členov spoločnej domácnosti aj za múrmi domova,“ hovorí V. Puškárová.

Rovnako ako pri poistení nehnuteľnosti, aj pri krytí domácnosti hrozí riziko takzvaného podpoistenia. Vznikne napríklad tak, že sa vybavenie domácnosti od uzatvorenia zmluvy zhodnotilo. Majitelia napríklad mohli kúpiť drahšiu elektroniku alebo vymeniť nábytok. Vtedy sa odporúča aktualizovať poistnú zmluvu. Klienti by vtedy mali navýšiť poistnú sumu, aby potom pri škode pokryla aj nové vybavenie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: