Majitelia vozidla s ukrajinskou poznávacou značkou (UA) si môžu dojednať v Slovenskej kancelárii poisťovateľov (SKP) hraničné poistenie. Jedná sa len o povinné zmluvné poistenie, ktoré má územnú platnosť v rámci Európskej únie. Portál Finsider na to upozornila sprostredkovateľská spoločnosť Assure, ktorej prišlo usmernenie SKP pre ukrajinských motoristov.

Záujemca o dojednanie hraničného poistenia musí najprv zaslať na e-mail SKP preukaz totožnosti, technický preukaz a obdobie poistenia. Ukrajinskí motoristi tiež musia uhradiť poistné. Až potom im SKP e-mailom pošle poistnú zmluvu, všeobecné poistné podmienky a zelenú kartu. V prípade záujmu ich môže zaslať aj poštou na ktorúkoľvek slovenskú adresu.

„Ak sa záujemca o povinné zmluvné poistenie bude zdržiavať na území Slovenska dlhodobo, odporúčame motorové vozidlo preregistrovať na slovenské evidenčné značky a to s ohľadom na skutočnosť, že hraničné poistenie je finančne veľmi nákladné a taktiež s ohľadom na dlhodobý pobyt záujemcu na Slovensku,“ vysvetľuje SKP.

Štandardné povinné zmluvné poistenie si potom môžu dojednať na vozidlo so slovenskými evidenčnými číslami v ktorejkoľvek komerčnej poisťovni na Slovensku.