Obmedzené fungovanie poisťovní na Ukrajine či auto bez poistky. Okrem prílevu ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, sa na slovenských cestách zvýšil v dôsledku vojny aj počet vozidiel registrovaných na Ukrajine. To by mohlo spôsobiť problémy pri riešení autonehôd slovenských a ukrajinských vozidiel.

Za normálnych okolností to vyrieši povinné zmluvné poistenie vinníka. V súčasnosti môže byť ale problematické, ak nehodu zapríčiní vozidlo z Ukrajiny. Pre vojnu totiž nie je jasné, či tamojšie poisťovne fungujú v normálnom stave. Situáciu s náhradou škody môže komplikovať aj auto bez poistky. Na situáciu preto reagovala aj Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP).

Vo svojom verejnom prísľube zo začiatku marca tvrdí, že škody na našom území, ktoré do konca marca tohto roka spôsobí auto bez poistky registrované na Ukrajine, sa budú hradiť z takzvaného garančného fondu. V praxi tak bez ohľadu na to, či má ukrajinský vodič poistku alebo jeho poisťovňa nefunguje v normálnom režime, preplatí opravu SKP.

Škody, ktoré spôsobí auto bez poistky zo zahraničia sa riešia cez SKP aj za normálnych okolností. Nehodu však musí slovenský motorista u nej aj priamo nahlásiť. Zastrešuje totiž takzvaný garančný fond, pomocou ktorého sa podobné situácie riešia.

Ukrajinské auto bez poistky

„Z dostupných informácií vieme, že väčšina Ukrajincov má svoje autá poistené výlučne pre územie Ukrajiny a útekom z krajiny ich autá zostali bez poistnej ochrany. Aktuálne sú však pod poistnou ochranou garančného fondu SKP,“ vysvetľuje finančný analytik z OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

V praxi to znamená, že ukrajinskí majitelia áut zväčša nemajú takzvanú zelenú kartu. Tým, že SKP prevzala úhradu škôd, dočasne vyriešila možný problém s úhradou a potenciálnym vymáhaním peňazí za škody od majiteľov ukrajinských áut.

Poškodený tak môže nahlásiť nehodu priamo SKP a zároveň cez svoju poisťovňu zrealizuje obhliadku poškodeného vozidla. SKP sa po doručení dokumentov z obhliadky dohodne s majiteľom slovenského auta na spôsobe platby.

Finsider tiež zisťoval, či sa doba, počas ktorej verejný prísľub platí, bude aj predlžovať. Hovorkyňa SKP Lýdia Blažeková odpovedala, že o predĺžení prísľubu nebolo rozhodnuté a zatiaľ platí do konca marca.

Riaditeľ divízie neživotného poistenia z Finportalu Štefan Fajnor je presvedčený, že SKP pracuje na rôznych možnostiach, ako dané prípady ešte riešiť aj po uvedenom termíne. „Bude to záležať aj od množstva škôd, ktoré spôsobia pravé takéto ukrajinské vozidla,“ povedal pre Finsider.

Majitelia vozidla s ukrajinskou poznávacou značkou (UA) si ale môžu dojednať v SKP hraničné poistenie. Jedná sa len o povinné zmluvné poistenie, ktoré má územnú platnosť v rámci Európskej únie. Je však drahšie ako klasická povinná poistka.

Auto bez poistky
Škody za ukrajinské auto bez poistky rieši Slovenská kancelária poisťovateľov. (Ilustračné foto: Freepik)

Podľa M. Búlika by bolo ideálne termín verejného prísľubu predĺžiť. „Aj keď ide o náklady navyše, myslím, že v rámci solidarity a pomoci utečencom je prevzatie týchto možných škôd to najmenšie gesto,“ myslí si. Podiel ukrajinských áut na slovenskej premávke bude podľa neho minimálny a potenciálne škody tak nebudú veľké.

Systém preplatenia škody pritom podobne funguje aj v prípade, že ukrajinské vozidlo poistku má. SKP totiž cez ukrajinskú kanceláriu zelenej karty zistí, akú má vinník nehody poisťovňu.

„Potom pridelí škodovú udalosť na riešenie korešpondenčnému partnerovi danej poisťovne na Slovensku. Korešpondent vysporiada oprávnené nároky poškodeného a následne si vyplatené plnenie refunduje u ukrajinskej poisťovne škodcu,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Kooperativa Silvia Nosková Illášová.

Ako dodala, tento proces môže byť vzhľadom na aktuálnu situáciu s určitými obmedzeniami, čo však nemá vplyv na vyplatenie škody a týka sa to len refundácie medzi poisťovňami.

Poisťovne už hlásia prvé nehody

Z poisťovní, ktoré oslovil portál Finsider, už od vypuknutia vojny na Ukrajine aj zaznamenali nehody medzi ukrajinskými a slovenskými vozidlami len Uniqa a Kooperativa.

„Od vypuknutia konfliktu na Ukrajine evidujeme v našej poisťovni zatiaľ iba jednu dopravnú nehodu, pri ktorej došlo k stretu slovenského a ukrajinského vozidla. Vinníkom nehody bol občan Slovenska, takže škoda sa rieši z jeho povinného zmluvného poistenia (PZP),“ objasňuje hovorkyňa poisťovne Uniqa Beata Lipšicová.

Poškodený si podľa nej uplatnil svoj nárok priamo v poisťovni. Ukrajinské vozidlo sa aktuálne nachádza v slovenskom servise. „Proces opravy a likvidácie prebieha bez problémov, štandardným spôsobom, ako pri akomkoľvek inom vozidle. S poškodeným komunikujeme priamo,“ pokračuje hovorkyňa s tým, že nehodu, ktorá by bola spôsobená vozidlom registrovaným na Ukrajine zatiaľ neevidujú.

Ak je vinníkom nehody vodič slovenského vozidla, postupuje sa rovnako ako pri bežnej domácej škode. Poškodenému po nahlásení poisťovňa zabezpečí obhliadku vozidla a urobí kalkuláciu nákladov na opravu. Škoda sa potom rieši dvoma spôsobmi. Prvým je platba takzvaným rozpočtom, čo v praxi znamená preplatenie opravy na základe kalkulácie poisťovne. Druhou možnosťou je preplatenie faktúry zo servisu.