Národná banka Slovenska (NBS) udelila spoločnosti Auto BV, ktorá vykonáva činnosť samostatného finančného agenta, pokutu vo výške 600 eur. Firma Auto BV totiž nepredložila centrálnej banke v roku 2019 tri štvrťročné a jeden ročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania.


Rozhodnutie o pokute je už právoplatné a spoločnosť Auto BV má na zaplatenie pokuty 30 dní.