4D Financial Consulting

Národná banka Slovenska udelila košickej spoločnosti 4D Financial Consulting pokutu vo výške tisíc eur. Firma totiž podľa NBS nezabezpečila od 24. februára 2019 do začiatku sankčného konania, t.j. do 29. júla 2020 nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore kapitálového trhu, v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.


Osoba, ktorá je štatutárnym orgánom a zároveň vykonáva funkciu odborného garanta v spoločnosti, v tomto čase podľa centrálnej banky nespĺňala požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti, pretože úspešne nevykonala odbornú skúšku a neabsolvovala osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti do 23. februára 2019.

NBS firme vytýka aj to, že jej na požiadanie nepredložila požadované informácie a doklady potrebné na riadny výkon dohľadu. Spoločnosť musí pokutu zaplatiť do 30 dní.

Ide už o šiesteho samostatného finančného agenta, ktorý pyká za to, že včas nestihol vykonať skúšky. V roku 2018 sa totiž zmenili pravidlá na vzdelanie finančných agentov. Tí dostali čas do 23. februára 2019, aby stihli absolvovať potrebné vzdelávanie a skúšky.

Minulý týždeň NBS zverejnila aj rozhodnutie o pokute pre spoločnosti ZSE Energia a Prima Alfa. Prvá musí zaplatiť 1 000 eur, druhá tri tisícky. Okrem toho trom samostatným finančným agentom, fyzickým osobám, centrálna banka odňala licenciu na finančné sprostredkovanie. To v praxi znamená, že kým nezískajú znovu licenciu, nemôžu ďalej vykonávať finančné sprostredkovanie.