Majitelia vozidiel si od začiatku tohto roku musia dávať väčší pozor na to, kde a ako nechajú opraviť svoje vozidlo. Ak sa totiž pri nehode poškodia hlavné bezpečnostné prvky vozidlo, nie je ho ďalej možné používať v premávke. Aby na ňom motorista mohol znovu začať jazdiť, musí ho nechať opraviť podľa pokynov výrobcu a následne musí absolvovať technickú kontrolu.

Ak bude niekto túto povinnosť ignorovať, nielenže poruší zákon, keďže bude jazdiť s autom, ktoré nemá platnú technickú kontrolu, ale môže to mať aj vplyv na poistné plnenie pri dopravnej nehode. Takýmto vodičom hrozí, že im poisťovňa môže odmietnuť preplatiť škodu, alebo môže od nich vymáhať peniaze, ktoré už zaplatila. Pri povinnom zmluvnom poistení totiž môže poisťovňa žiadať náhradu plnenia alebo jeho časť, ak majiteľ vozidla spôsobil škodu technicky nespôsobilým vozidlom a jeho „stav bol v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou“.

Nová povinnosť platí len pre vozidlá s dátumom prvej evidencie po 1. januári 2005.

Autorizovaný i neautorizovaný servis

Vynovená legislatíva, ktorá mala na Slovensku začať platiť už pred dvomi rokmi, sa v porovnaní s prvou verziou čiastočne zmenila. Pôvodne malo platiť, že ak pri nehode boli poškodené hlavné bezpečnostné prvky vozidla musí ho jeho majiteľ nechať opraviť v takzvanom certifikovanom servise. Ako však hovorí František Gajdács zo servisnej firmy Feco, pojem certifikovaný servis bol pri zmene zákona odstránený.

„Opravovať vozidlá po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti pri poškodení čo i len jednej časti z bezpečnostných prvkov ako sú riadenie, brzdy, zavesenie kolies, air-bag alebo deformačné zóny karosérie, môže bez certifikácie opravovať autorizovaný alebo neautorizovaný servis,“ vysvetľuje v súčasnosti platný postup F. Gajdács s tým, že servis je povinný držať sa stanovených postupov a pravidiel.

Podľa jeho slov je povinnosťou servisu opravovať podľa „technickej dokumentácie výrobcu vozidla, dodržiavať technologický predpis výrobcu vozidla, používať náhradné diely podľa predpisov a na záver opravy vydať potvrdenie, že oprava bola vykonaná podľa predpisov výrobcu a prevádzkovateľ vozidla s potvrdením musí absolvovať technickú kontrolu vozidla“.

Na technickú kontrolu majiteľ nemôže ísť hocikde. Zákon totiž hovorí, že na tento účel môže použiť len cesty medzi miestom opravy a stanicou technickej kontroly v najbližšej obci. V prípade, že ho zastaví policajná hliadka, musí „hodnoverným dokladom“ preukázať, že oprava vozidla bola ukončená v daný deň a vozidlo používa cesty medzi miestom opravy a stanicou technickej kontroly v najbližšej obci.

Dopravná nehoda, ktorú poisťovňa nepreplatí

Motoristi tak zodpovedajú za stav vozidla a po akejkoľvek nehode si musia overiť, či s autom podľa zákona vôbec môžu ísť na cesty. Hovorkyňa Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) Eva Jacková hovorí, že nesplnenie právnej povinnosti bude vynucovať štát, nie poisťovňa. Ak to majitelia áut zanedbajú, môžu prísť o celé alebo čiastočné poistné plnenie z havarijnej poistky alebo budú vracať peniaze vyplatené za škody z povinnej poistky.

„Poisťovňa bude aktívna vtedy, ak takýmto vozidlom bude spôsobená škoda a vznik škody bude v príčinnej súvislosti so zanedbaním tejto právnej povinnosti. V tom prípade bude poisťovňa zvažovať uplatnenie postihu, to je nároku na vrátenie poistného plnenia,“ upozorňuje E. Jacková. Peniaze si pritom poisťovňa môže pýtať aj spätne.

Vrátenie peňazí
Dopravná nehoda môže spôsobiť neplatnosť technickej kontroly. (Ilustračné foto: Freepik)

Napríklad môže nastať situácia, že vozidlo po nehode, pri ktorej boli poškodené bezpečnostné prvky, nebolo opravené podľa zákona a nemalo ani technickú kontrolu, znovu nabúra do iného auta. Majiteľovi v takom prípade povinná poistka nemusí pomôcť, pretože porušil predpisy. Vtedy bude poisťovňa zvažovať uplatnenie postihu, čiže vrátenie peňazí z poistného plnenia.

Pri rozhodovaní, či bola nehoda spôsobená v príčinnej súvislosti s technickým stavom auta, sa bude podľa E. Jackovej poisťovňa opierať aj o občiansky zákonník. Podľa neho každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. „To znamená, že všeobecná zodpovednosť je v slovenskom práve definovaná ako zodpovednosť za zavinenie. Posudzovanie zavinenia je teda vždy hľadaním príčinnej súvislosti medzi protiprávnym konaním škodcu a vzniknutou škodou. To platí bez ohľadu na to, kto toto posudzovanie vykonáva,“ dodáva hovorkyňa zo SLASPO.

Ak napríklad vodič takéhoto auta vojde z vedľajšej cesty na hlavnú, pričom narazí do auta idúceho po hlavnej ceste, nemalo by to mať vplyv na vyplatenie poistky, keďže to nesúvisí s technickým stavom vozidla. No ak spôsobí nehodu napríklad pre to, že mu nesprávne fungujú brzdy, poisťovňa môže znížiť či zamietnuť poistné plnenie. V takom prípade by vodič tohto auta musel z vlastných peňazí uhradiť spôsobenú škodu.

Novinka ešte spôsobí problémy

V praxi môžu nastať aj bizarné situácie. Motorista sa môže dostať do problémom napríklad, ak spôsobí dopravnú nehodu na ceste zo servisu na stanicu technickej kontroly. Podľa zákona je vtedy vozidlo pozastavené z prevádzky. Poisťovňa by tak škodu nemusela preplatiť. Podľa E. Jackovej aj tu platí, že vlastník vozidla zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov.

„Musí teda sám zvážiť, aký spôsob prepravy poškodeného vozidla do servisu alebo na technickú kontrolu zvolí, aby sa vyhol zodpovednosti za prípadnú škodu, ktorú by mohol takýmto motorovým vozidlom spôsobiť,“ tvrdí. Samotné poisťovne podľa nej očakávajú negatívny dopad nielen na procesy likvidácie poistných udalostí, ale aj na samotných prevádzkovateľov motorových vozidiel.

F. Gajdács vraví, že primárnym cieľom zmeny legislatívy je zaistiť vysokú úroveň bezpečnosti a environmentálnych vlastností vozidiel po oprave po závažných dopravných nehodách alebo škodových udalostiach. „V konečnom dôsledku kvalitne opravené vozidlo zvyšuje bezpečnosť účastníkov v cestnej premávke. Je na každom z nás či budeme dodržiavať zákony,“ hovorí.

Poisťovne očakávajú zvýšené náklady na poistné plnenie pri povinných poistkách v podobe úhrady nákladov vynaložených na technickú kontrolu či na zapožičanie vozidla počas opravy a vykonania kontroly. To môže nakoniec spôsobovať tlaky aj na zvýšenie ceny povinných poistiek na vozidlá.

Novela zákona, ktoré zaviedla prísnejšie kontroly po vážnych dopravných nehodách, dáva motoristom možnosť skontrolovať proces opravy. Vie tak zistiť, či boli napríklad všetky predpisy stanovené výrobcom vozidla alebo či servis niečo nevynechal. F. Gajdács dodáva, že ak servis urobí pri oprave opakovane chybu, môže to mať za následok ukončenie jeho činnosti.