Napriek tomu, že v poslednej dobe si veľa ľudí uvedomilo, že je potrebné, aby boli chránení pre prípad nečakaných udalostí, stále sa mnohí klienti pri výbere životného poistenia orientujú najmä podľa jeho ceny. „Cena poistky je pomerne často zradný aspekt. Samozrejme, každý občan chce dobré poistenie pri vynaložení čo najmenších nákladov. To, čím by sa však mal riadiť v prvom rade, je rozsah krytia a výluk poistenia, ktoré musia vyhovovať v celom rozsahu jeho potrebám a požiadavkám, a je jedno, či ide o životné alebo neživotné poistenie,“ vysvetľuje generálna tajomníčka Asociácie finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov Darina Huttová.

Rozsah krytia a výluky sú rozpísané vo všeobecných poistných podmienkach a podľa D. Huttovej je potrebné im venovať toľko pozornosti, aby ten, kto poistnú zmluvu uzatvára, si bol vedomý, že je to poistenie, aké skutočne potrebuje.