Poisťovniam sa v roku 2020, ale aj v minulom roku celkom darilo. Ich zisk bol predvlani doteraz najvyšší a vlani v prvom polroku medziročne vzrástol o ďalších 24 percent. K dobrým hospodárskym výsledkom prispelo aj poistenie vozidiel. Vyplýva to zo správy o finančnej stabilite, ktorú dvakrát ročne publikuje Národná banka Slovenska (NBS).

Podľa NBS malo neživotné poistenie, kam patrí aj poistenie vozidla, najvýraznejší príspevok k hospodárskym výsledkom. Poistné rástlo a náklady najmä v poistení áut dosiahli najnižšie hodnoty od zavedenia Solventnosti II. Po niekoľkých rokoch sa tak trend v tomto segmente otočil v prospech poisťovní a je v zisku.

NBS totiž poisťovne roky upozorňovala, aby zvýšili ceny poistiek tak, aby bol sektor poistenia áut rentabilný. Teraz, keď to poisťovne dosiahli, sa ceny zrejme znižovať nebudú. Ziskovosť krytia vozidiel je totiž podľa analytikov krátkodobá záležitosť. „Nemyslím si, že ide o dlhodobý trend, aktuálne jazdíme celkovo menej, či už do práce alebo za rekreáciou,“ vysvetľuje dôvody hospodárskych výsledkov výkonný riaditeľ portálu Finančný kompas Matej Dobiš.

PZP sa dostalo do zisku aj vďaka opatreniam proti koronavírusu

Poisťovne navyše tvrdia, že segment nie je v závratných ziskoch, skôr sa dostal na hranicu udržateľnosti. Ceny sa tak znižovať nechystajú. „Priestor na zníženie cien povinného zmluvného poistenia (PZP) aktuálne nevidíme. Je fakt, že frekvencia poistných udalostí a celkové plnenia načas kvôli Covid opatreniam klesli, ale v zásade len na hranicu udržateľnosti a profitability poistenia,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Uniqa Beata Lipšicová.

Ako dodala, vzhľadom na fakt, že poistné sa stanovuje dopredu, musia doň poisťovacie domy zahrnúť očakávania budúceho vývoja. „Je viditeľné, že epidemiologické opatrenia už nevedú k takým poklesom nehodovosti ako predtým a každé ďalšie obmedzenie má na nehodovosť a plnenie stále menší vplyv,“ upozorňuje B. Lipšicová.

Podobne to vidí aj poisťovňa Kooperativa, ktorá má v súčasnosti aj najväčší podiel na trhu v rámci PZP. Podľa jej hovorkyne Silvie Noskovej Illášovej cenotvorba poisťovne pri povinnej poistke už niekoľko rokov zohľadňuje zvyšujúce sa náklady na poistné plnenia, či už za škody na majetku alebo na zdraví, a zároveň aj rast cien náhradných dielov a služieb na strane autoservisov.

„V poistení vozidiel preto aktuálne neplánujeme znižovanie cien,“ dodala hovorkyňa. Efekt nižšej mobility obyvateľstva v dôsledku lockdownu bol podľa jej slov krátkodobý a v súčasnosti už poisťovňa eviduje rast poistných udalostí.

Poistenie vozidla bolo stratové

Vlani a predvlani boli podľa NBS historicky nízke nielen náklady na poistné plnenia za automobilové škody, ale aj ostatné prevádzkové náklady. Dôvodom, prečo bolo poistenie vozidiel v predchádzajúcich rokoch permanentne stratové, bol konkurenčný boj poisťovní pri cenách PZP, ale aj zvyšujúce sa náklady na opravy vozidiel po škodovej udalosti.

Poistenie vozidla
Poistenie vozidla zlepšilo hospodárske výsledky poisťovní. (Ilustračné foto: Freepik)

NBS preto poisťovne nabádala, aby dostali takzvaný kombinovaný ukazovateľ pod úroveň sto percent. Inak povedané, ak je kombinovaný ukazovateľ pod touto hranicou, segment poistenia je v zisku, prípadne aspoň nie je stratové. Ak stúpne nad hranicu sto percent, výdavky na poistenie vozidla sú vyššie ako príjmy z poistného. Vtedy sa segment dostáva do hospodárskej straty.

Zmenilo sa to až vlani v marci, kedy sa vládne opatrenia podpísali aj pod mobilitu obyvateľstva, a tým pádom vznikalo aj menej dopravných nehôd a škôd. Kombinovaný ukazovateľ poistenia áut v marci 2020 dosahoval 84,7 percenta. V júnu 2021 síce mierne stúpol na 87,3 percenta, respektíve na 91,3 percenta po započítaní národných odvodov, ale stále bol pod hranicou sto percent.

Finančný analytik z OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik potvrdzuje, že ak sa segment PZP dostal do zisku kvôli pandémii, vďaka ktorej klienti poisťovní menej jazdili a spôsobili menej dopravných nehôd a teda bolo vyplatených poistných plnení, tak je to len dočasný a krátkodobý výkyv.

„Predpokladám, že už v tomto roku začne jázd a teda aj poistných udalostí výraznejšie pribúdať a dosiahnu úroveň spred pandémie,“ dodal M. Búlik.

Ceny výraznejšie nerástli

K ziskovosti teda neprispeli vyššie ceny poistiek, ale menej škôd. Potvrdzuje to aj riaditeľ divízie neživotného poistenia z Finportalu Peter Jurecký. „Podľa štatistík priemerná cena poistenia novej zmluvy za PZP za posledné roky dramaticky nerastie, skôr sa len v priemere mierne zvyšuje o infláciu, čo oproti predchádzajúcim rokom je zmena v trende vyšších nárastov cien,“ vysvetľuje.

Trend však nemusí platiť paušálne pre všetky skupiny klientov. V niektorých segmentoch cena rastie výraznejšie. Ide napríklad o mladších či viac škodových klientov, prípadne klientov z Bratislavy alebo krajských miest. Naopak niektorým vodičom môže cena aj klesať.

Podľa P. Jureckého tiež na zlepšenie profitabily v posledných rokoch začali poisťovne výraznejšie pracovať s cenou už existujúcich zmlúv a tiež sa snažia zbavovať škodových klientov.

„Cieľom je, aby vybrali viac poistného, mali menej škodový kmeň a to všetko pri minime klientov, ktorí kvôli tomu vypovedia zmluvu. Tiež je snahou niektorých poisťovní zbaviť sa starých zmlúv už nepredávaných produktov z portfólia,“ vysvetľuje.

Analytici sa zároveň zhodujú s postojom poisťovní, že neexistuje priestor na paušálny a výrazný pokles cien. Počet nehôd a škôd sa podľa nich dostane na pôvodné čísla a poisťovniam budú rásť aj náklady na opravy, na zvýšené plnenia pri škodách na zdraví, mzdové náklady či IT náklady na implementáciu nových legislatívnych požiadaviek.

Práve naopak, ceny môžu byť nakoniec o niečo vyššie. Dôvodom je aj inflácia. Napríklad poisťovňa Uniqa očakáva, že ceny PZP sa budú zvyšovať v priemere o päť až desať percent. Dôvodom nebude len vysoká inflácia, ale aj navýšenie rezerv v garančnom fonde Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP).

„Poisťovne musia navýšiť rezervy na Garančný fond SKP (deficit poistenia), ktoré sú zhruba vo výške šesť percent z celého poistného trhu. Znamená to, že ak by mali poisťovne vykompenzovať tento nečakaný vplyv, museli by navýšiť poistné o viac ako šesť percent,“ dodala B.Lipšicová.

Ziskovosť poisťovní ovplyvňuje aj osempercentná daň z poistenia. Zároveň platí, že slovenské ceny PZP patria k najnižším v krajinách Európskej únie.