Zariadiť si povinné zmluvné poistenie (PZP) na vozidlo je pomerne jednoduché a ľuďom to prikazuje aj legislatíva. Avšak zrušenie PZP pri predaji auta môže byť niekedy oveľa komplikovanejšie. Svoje o tom vie aj čitateľka, ktorej príbeh sa dostal k redaktorovi portálu Finsider.sk. Pre zachovanie anonymity ju budeme volať Lucia. Jej pravé meno má redakcia k dispozícii.

Spolu s manželom na konci mája tohto roku predali svoje staré auto do bazáru AAA Auto. Okrem povinnej poistky mala na vozidlo aj havarijné poistenie, obe v Allianz – Slovenskej poisťovni. Predajcovia ju ubezpečili, obe poistky môže zrušiť vo svojej poisťovni. Mala jej na to stačiť kúpno-predajná zmluva s bazárom. Keď to chcela urobiť, zamestnanec poisťovne jej povedal, že poistky vypovedať nemôže.

„Pri snahe zrušiť PZP a havarijné poistenie na staré vozidlo mi nebolo vyhovené s poznámkou, že spoločnosť podľa sprievodcu poistenia neakceptuje riadne podpísanú kúpno-predajnú zmluvu so spoločnosťou AAA Auto. Poistky mi vraj zrušia až vtedy, keď bude auto prihlásené na nového majiteľa,“ popisuje situáciu Lucia.

Predaj cez autobazár

Poisťovňa v tomto prípade postupovala podľa legislatívy, ktorá pri predaji pozná len zápis prevodu držby na inú osobu v evidencii vozidiel. Problém je v tom, že autobazáre si spravidla pri výkupe tieto vozidlá neprepisujú na seba. Podľa poisťovne Allianz SP preto nie je možné ako doklad, na základe ktorého možno zrušiť zmluvu o PZP, akceptovať kúpno-predajnú zmluvu.

„Podpis kúpno-predajnej zmluvy u predajcu totiž ešte neznamená realizáciu odhlášky držiteľa,“ vysvetľuje hovorkyňa Allianz SP Helena Kanderková. Ako dodala, ak by si predajcovia ojazdených vozidiel na seba zapisovali držbu v evidencii vozidiel, potom by to možné bolo. Povinná poistka sa podľa nej nedá zrušiť ani dohodou.

To v praxi znamená, že aj keď niekto už predal auto do bazáru, poistku musí platiť až dovtedy, kým sa vozidlo neprepíše na nového majiteľa. A až od tohto dňa môže prebehnúť zrušenie PZP pri predaji auta. Poisťovňa od toho dátumu vracia aj alikvotnú finančnú čiastku za poistku.

Predaj novému majiteľovi môže cez autobazár trvať aj niekoľko mesiacov. V prípade zmluvy, ktorú podpísala Lucia, mal autobazár na predaj jej starého vozidla 60 dní. „Do tej doby musím platiť poistky na cudzí majetok, na ktorý nemám žiaden právny dosah,“ sťažuje sa.

AAA Auto: Ide o neochotu poisťovne

Hovorca spoločnosti AAA Auto Michal Häckl tvrdí, že spoločnosť uzatvára povinné poistky na vozidlá od toho dňa, kedy ich kúpi. Firma sa podľa jeho slov dohodla so spolupracujúcimi poisťovňami, že kúpno-predajná zmluva bude pri ukončení poistky akceptovaná.

„Ale sú, bohužiaľ, aj iné poisťovne, ktoré trvajú na dodaní odhláseného technického preukazu. Z nášho pohľadu je to zbytočná prax, pretože k zrušeniu aj tak dôjde,“ vysvetľuje s tým, že ide skôr o neochotu niektorých poisťovní vyhovieť svojim klientom.

H. Kanderková sa ale pri postupe poisťovne odvoláva na zákon a interné predpisy. V minulosti tiež poisťovňa na výpoveď poistky dohodou aj doplatila. „Vyhoveli sme zániku poistnej zmluvy dohodou, presne z dôvodu predaja vozidla do autobazáru,“ hovorí. Autobazár si však nepreviedol držbu na seba.

Pri skúšobnej jazde spôsobil záujemca o jeho kúpu škodu. „Poistné podmienky vtedy podporovali tento typ zániku. Ale keďže zákon o PZP nepoznal takýto druh zániku, spor sme prehrali a spôsobenú škodu vrátane poistného sme museli uhradiť,“ uzavrela hovorkyňa.

Ako na zrušenie PZP pri predaji auta?

Každé registrované vozidlo v krajine musí mať PZP. Legislatíva tak ľuďom zaručuje, že škodu zaplatí poisťovňa vinníka nehody. Pri predaji vozidla musí poistku zrušiť pôvodný majiteľ, ktorý ju uzatvoril. Výpoveď sa realizuje cez žiadosť. Ľudia ju nájdu buď na webovej stránke svojej poisťovne, alebo môžu prísť priamo do jej pobočku.

Postup pri predaji:

  • Vozidlo sa musí v prvom rade odhlásiť z evidencie a prihlásiť na nového majiteľa. Tento úkon prebieha na príslušnom pracovisku evidencie vozidiel podľa trvalého bydliska pôvodného majiteľa vozidla.
  • Bývalý majiteľ vozidla potom musí podať vo svojej poisťovni žiadosť o výpoveď poistenia.
  • Pri výpovedi PZP bude poisťovňa žiadať kópiu technického preukazu s potvrdením o zrušení. Môže stačiť aj technický preukaz s menom nového majiteľa vozidla.
  • Pôvodný majiteľ vozidla má tiež právo na takzvanú alikvotnú finančnú čiastku za nespotrebovanú poistku, ktorú zaplatil za obdobie, kedy už bolo vozidlo prihlásené na niekoho iného.
  • Nový majiteľ si tiež musí uzatvoril PZP na kúpené vozidlo, v opačnom prípade mu polícia vozidlo neprihlási.