Národná banka Slovenska (NBS) potrestala spoločnosť Autocentrum AAA Auto pokutou vo výške 50-tisíc eur. Firma okrem toho, že predáva ojazdené autá, funguje aj ako samostatný finančný agent – klientom sprostredkúva napríklad úver na autá či poistenie. NBS potrestalo autobazár práve za nedostatky spojené s finančným sprostredkovaním.

Väčšina prehreškov, ktoré NBS vyčíta spoločnosti AAA Auto, je spojených s nedostatkami vo vzdelávaní či chýbajúcimi skúškami u zamestnancov. Firma napríklad nemala u 34 zamestnancoch preukázané splnenie podmienky odbornej spôsobilosti ku dňu skutočného začatia vykonávania činnosti finančného sprostredkovania. Podobné nedostatky NBS už pokutovala pri viacerých firmách. Väčšinou sa pokuta pohybovala v tisícoch eur.

Vysoká pokuta pre AAA Auto pravdepodobne súvisí s ďalšími nedostatkami, ktoré NBS zistila. Podľa kontrolórov centrálnej banky napríklad spoločnosť AAA Auto platila klientom, ktorým okrem toho, že predala auta, sprostredkovala aj úver. Od marca marca 2018 do konca januára 2019 takto zaplatila celkovo 378 klientom. NBS neuvádza, koľko im firma vyplatila.

AAA Auto neinformovalo klientov ani NBS

Jednému klientovi, ktorý si kúpil auto a zároveň mu spoločnosť sprostredkovala poistenie, firma poskytla zľavu z kúpnej ceny motorového vozidla vo výške poistného. Spoločnosť takto podľa NBS poskytla klientom výhodu finančnej povahy, čo zákon zakazuje. Za podobný prehrešok nedávno dostala pokutu aj spoločnosť ZFP Akadémia. Tá musela zaplatiť 15-tisíc eur.

Firma AAA Auto mala pochybiť aj tým, že viacerým klientom neoznámila všetky potrebné informácie ešte pred podpisom zmluvy. Napríklad pri 28 neprofesionálnych klientoch záznamy o sprostredkovaní neobsahovali obchodné mená finančných inštitúcií, s ktorými mala spoločnosť AAA AUTO uzatvorenú zmluvu. Chýbali aj informácie o spôsoboch a systéme ochrany pred zlyhaním finančnej inštitúcie,

Ďalším piatim klientom podľa NBS neoznámila „výšku poplatkov a iných nákladov súvisiacich so sprostredkovanou finančnou službou, svoje registračné číslo a taktiež nezistila a nezaznamenala finančnú situáciu klientov s ohľadom na povahu finančnej služby, ktorá bola predmetom finančného sprostredkovania“.

Firma tvrdí, že nedostatky už odstránila

Centrálnej banke sa nepáči ani to, že firma AAA Auto jej neoznámila, že aktualizovala vnútorný predpis, ktorý upravuje opis technického vybavenia, spôsob vybavovania sťažností klientov a potenciálnych klientov, zamedzenie konfliktu záujmov, pravidlá styku s klientom a vedenie záznamov. Spoločnosť takisto bez zbytočného odkladu neinformovala NBS o uzatvorení viacerých zmlúv s finančnými inštitúciami.

„Nedostatky, ktoré nám NBS vytkla, a ktoré boli prevažne administratívneho charakteru, sme okamžite odstránili a procesy sme nastavili tak, aby k výskytu podobných opomenutí už nedochádzalo,“ povedal pre Finsider PR manažér spoločnosti AAA Auto Michal Häckl.

Rozhodnutie o pokute pre AAA Auto je už právoplatné. Firma dostala na jej zaplatenie 30 dní.