Národná banka Slovenska (NBS) začala v tomto roku vo veľkom pokutovať sprostredkovateľov. Od začiatku roku zatiaľ nadobudlo právoplatnosť jedenásť rozhodnutí o sankciách voči samostatným finančným agentom a jedna pokuta pre finančného poradcu. Sprostredkovatelia dostali výrazne viac pokút, než koľko ich centrálna banka udelila iným subjektom na trhu, nad ktorými vykonáva dohľad. Ostatným spoločnostiam NBS zatiaľ tento rok udelila šesť pokút.

To že sprostredkovatelia dostávajú viac pokút ako banky, poisťovne či obchodníci s cennými papiermi, je aj dôsledkom toho, že sprostredkovateľov je výrazne viac ako iných spoločností, ktoré kontroluje NBS. Kým samostatných finančných agentov na Slovensku pôsobí 441, slovenských bánk a pobočiek zahraničných bánk je len 27 a poisťovní 33.

Sprostredkovatelia neodovzdali výkazy

Najnovšie centrálna banka začala rozdávať pokuty sprostredkovateľom za to, že jej nepredložili štvrťročné alebo ročné výkazy o činnosti samostatného finančného agenta. Minulý týždeň zverejnila rozhodnutie voči spoločnosti Auto BV. Spoločnosť, ktorá prevádzkuje autobazár a klientom sprostredkúva aj úvery, potrestala NBS pokutou vo výške 600 eur za to, že jej v roku 2019 nepredložila tri štvrťročné a jeden ročný výkaz o vykonávaní finančného sprostredkovania.

V posledných dňoch centrálna banka zverejnila aj rozhodnutie voči spoločnostiam TotalMoney a VAB. Firma TotalMoney dostala pokutu 200 eur za to, že centrálnej banke nepredložila ročný výkaz za rok 2019. TotalMoney prevádzkuje internetový porovnávač finančných produktov. Väčšinu v spoločnosti TotalMoney vlastní vydavateľstvo News and Media Holding, ktoré patrí finančnej skupine Penta. Konečnými užívateľmi výhod tejto spoločnosti sú podľa Registra a identifikátora právnických osôb Marek Dospiva a Jaroslav Haščák.

Firma VAB so sídlom v Novej Dedine zase musí zaplatiť pokutu 400 eur. Spoločnosť v roku 2019 neodovzdala centrálnej banke tri štvrťročné výkazy o vykonávaní svojej činnosti a ani ročný výkaz.

NBS tvrdí, že sa nezačala intenzívne zaoberať kontrolou samostatných finančných agentov. „Národná banka Slovenska sa v pri výkone dohľadu nad finančným sprostredkovaním a finančným poradenstvom štandardne zaoberá kontrolou plnenia informačných a vykazovacích povinností. Rovnako aj kontrolou plnenia podmienok odbornej spôsobilosti a to pravidelne u všetkých finančných agentov. Popritom vykonáva dohľad, ktorý je zameraný aj na rôzne iné oblasti pôsobenia finančných agentov a využíva pritom nástroje dohľadu na mieste ako i na diaľku,“ povedal hovorca NBS Peter Majer.

Najvyššia pokuta za platenie klientom

Začiatkom roku NBS trestala sprostredkovateľov najmä za nedostatky vo vzdelávaní a za chýbajúce skúšky. V roku sa totiž zmenil zákon o finančnom sprostredkovaní. Agenti dostali čas do februára 2019, aby absolvovali nové vzdelávanie a skúšky. Keďže mnohí tento termín nestihli, NBS ich za to sankcionovala.

Za chýbajúce skúšky prišli štyri firmy o povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta. Najvyššiu pokutu spomedzi firiem, pri ktorých NBS zistila nedostatky vo vzdelávaní, dostala spoločnosť Poistenie. Centrálnej banke mala zaplatiť 3 000 eur. Podľa údajov v Registri účtovných závierok pritom minuloročné firmy tejto spoločnosti dosiahli 20 233 eur.

Najvyššiu pokutu v tomto roku zatiaľ centrálna banka udelila spoločnosti ZFP Akadémia. Tá musí NBS zaplatiť 15-tisíc eur. Kontrolóri vo firme zistili, že viacerí finanční agenti platili svojim klientom za uzatvorenie zmlúv. Firma mala problémy aj s tým, že neustrážila vzdelávanie a skúšky svojich podriadených agentov.

Centrálna banka pôvodne ZFP Akadémii vymerala ešte o päť tisíc eur vyššiu pokutu. Potom, ako spoločnosť podala proti prvostupňovému rozhodnutia rozklad, banková rada NBS pokutu znížila.

Aké pokuty dostali v tomto roku samostatní finanční agenti

FirmaSankciaZa čo bola uložená sankcia
Auto BV600 eurFirma nepredložila NBS výkazy
TotalMoney200 eurFirma nepredložila NBS výkaz
VAB200 eurFirma nepredložila NBS výkazy
ZFP akadémia15 000 eurFirma mala klientom platiť za uzatváranie zmlúv a nedostatky pri vzdelávaní
Lekol1 000 eurNedostatky vo vzdelávaní
Poistenie3 000 eurNedostatky vo vzdelávaní
SP & C – FINodobratie licenicieNedostatky vo vzdelávaní
4D Financial Consulting1 000 eurNedostatky vo vzdelávaní
Krepsová Žannaodobratie licenicieNedostatky vo vzdelávaní
Badík & Partnersodobratie licenicieNedostatky vo vzdelávaní
Family Financeodobratie licenicieNedostatky vo vzdelávaní
Zdroj: NBS, Uvedené sú sankcie, ktoré nadobudli právoplatnosť v roku 2021