Poisťovniam rastú náklady na poistné plnenia z povinného zmluvného poistenia (PZP). Okrem iného sa zvyšujú náklady na opravu áut, keďže sú drahšie náhradné diely i práca. „Pribúdajú nároky uplatňované poškodenými, predovšetkým ide o zapožičanie náhradného vozidla a podobne. Náklady na poistné plnenia sú ovplyvňované aj uplatňovaním nároku za nemajetkovú ujmu,“ vraví hovorkyňa Union poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Priemerná výška škody sa v jednotlivých poisťovniach pohybuje od 1 200 do 2 350 eur. Viac pritom poisťovne platia za nehody, ktoré sa stali mimo Slovenska. „V zahraničí sa priemerná výška škôd z PZP pohybuje na úrovni 1 až 1,5 násobku priemernej výšky škôd u nás. Tento rozdiel je zapríčinený z dôvodu vyššej ceny práce (normohodín v servise), ale aj lokálnou legislatívou a s tým spojenými vyššími náhradami pri odškodnení škôd na zdraví,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Kukurová. PR manažérka Komunálnej poisťovne Viera Puškárová zase hovorí, že „priemer škôd na veci v zahraničí je asi o 80 % vyšší ako doma, pri škodách na zdraví dosahuje priemerné plnenie v niektorých krajinách násobky hodnoty plnenej v SR.“

.

Výšku škody môže výrazne ovplyvniť aj to, v ktorom štáte príde k nehode. „Liečebné náklady a výpadky príjmu či právne zastupovanie je v zahraničí oveľa drahšie ako na Slovensku. Úplne samostatnou témou sú právne náklady pri škodách v zahraničí, ak sú poškodení občania Veľkej Británie. Právne zastúpenie tam býva často drahšie ako samotná škoda,“ tvrdí hovorkyňa poisťovne Uniqa Beáta Lipšicová.

Škoda z PZP rastie pri ťažkých úrazoch

Každá poisťovňa musí ponúkať pri PZP minimálny limit poistného plnenia vo výške 5,24 milióna pri škodách na zdraví a 1,05 milióna pri škodách na majetku. Niektoré poisťovne núkajú aj vyššie čiastky. Limit poistného plnenia predstavuje sumu, ktorú je povinná poisťovňa za klienta uhradiť. Ak by bola škoda vyššia, zvyšok musí zaplatiť klient.

Oslovené poisťovne tvrdia, že vo väčšine prípadov postačuje zákonný limit, no občas sa stretávajú aj so škodami, ktoré presahujú milión eur. „S vysokými poistnými plneniami sa stretávame predovšetkým pri škodách na zdraví v dôsledku dopravných nehôd – pri ťažkých úrazoch, kedy následkom úrazu sa stane poškodený invalidným. Okrem poistného plnenia za bolesť, stratu na zárobku počas práceneschopnosti, za trvalé následky je vyplácaná poškodenému aj strata na zárobku po skončení práceneschopnosti – takzvaná renta, refundované sú nároky zdravotnej a Sociálnej poisťovne, náklady spojené s liečením a podobne,“ vraví B. Dupaľová Ksenzsighová.

Jedno z najvyšších plnení musela poisťovňa Union vyplatiť spolujazdcovi v poistenom vozidle. Vodič tohto motorového vozidla vošiel do protismeru a narazil do cisterny. Spolujazdec utrpel viaceré ťažké zranenia, v dôsledku ktorých  bol uznaný invalidným s percentom poklesu pracovnej schopnosti o 75 percent.

Pozor na vlak

Uniqa zase rieši škodu, pri ktorej poistený vodič kamiónu nedal v zahraničí prednosť v jazde oproti idúcemu vozidlu. Došlo k zrážke a osobné vozidlo sa prevrátilo. Vodič utrpel vážne zranenie hlavy. Predpokladaná výška škody môže dosiahnuť viac ako 1,5 milióna eur.

Allianz zase registruje jednu z najvyšších škôd, ktorú spôsobil vodič, ktorý nerešpektoval signalizačné zariadenie a vošiel na železničné priecestie do jazdnej dráhy vlaku. Vznikla škoda na vlakovej jednotke a 37 osôb bolo zranených. Rušňovodič zomrel. „Doteraz sme vyplatili náhradu škody vo výške 1 379 000 eur, pričom škoda na vlakovej jednotke bola 1 287 000 eur a škoda na zdraví bola vyplatená vo výške 91 900 eur (len uplatnené nároky),“ povedala Lucia Muthová z Allianz – Slovenskej poisťovne.

Aj ďalšiu vysokú škodu eviduje Allianz pri zrážke s vlakom. Vodič autobusu počas jazdy po miestnej komunikácii vošiel na železničné priecestie, kde došlo k zrážke medzi autobusom a motorovým osobným vlakom. Pri nehode zomrelo 12 ľudí, ďalších 31 bolo zranených. Poisťovňa vyplatila na odškodnom vyše 1,11 milióna eur.

Aj Generali v súčasnosti rieši poistnú udalosť, pri ktorej došlo k zrážke vozidla s vlakom, následkom čoho došlo k škodám vo výške viac ako 430-tisíc eur.