Povinné zmluvné poistenie (PZP) väčšina motoristov berie ako poistku, z ktorej oni nič nemajú. Preto pozerajú najmä na cenu. Drahšie PZP pre u mnohých vodičov nemá šancu.

Poisťovne sa snažia toto nazeranie na zákonné poistenie zmeniť. K povinnej poistke pribaľujú rôzne pripoistenia, ktoré bývajú súčasťou havarijného poistenie. Postupne rozširujú aj asistenčné služby, ktoré motoristovi pomôžu v prípade nehody či poruchy auta. Klientov takto skúšajú presvedčiť o tom, že sa im oplatí priplatiť za drahšie PZP.

Šiestich odborníkov sme sa spýtali, či sa oplatí pozerať aj po týchto benefitoch a zobrať si aj vďaka nim drahšie PZP, alebo či by sa mal motorista pri výbere povinného poistenia orientovať len podľa jeho ceny.

Otázka pre odborníkov: Oplatí sa mi zobrať drahšie povinné zmluvné poistenie? Obsahujú drahšie poistky viac služieb? Alebo sa mám pozerať len na cenu?

Odborníci na poistenie:

Peter Jurecký, riaditeľ divízie neživotného poistenia, Finportal

Takto položená otázka nie je úplne správna. V kontexte poisťovne môže byť odpoveď áno aj nie. Otázkou je, čo sa klientovi oplatí, a za čo by si mal priplatiť. Pri ponuke poistenia zohľadňuje poisťovňa viacero faktorov, ktoré majú vplyv na finálnu cenu. Či už je to nehodovosť, vek vodiča, miesto jeho pôsobenia ako aj fakt, či už klient využíva služby danej poisťovne.

V niektorých prípadoch nie je ani potrebné priplácať za ďalšie služby, cena a krytie bude pre klienta výhodné a postačujúce.

Vždy je potrebné pozerať na to, čo mi daná ponuka okrem základného zákonného krytia poskytuje. Aký mám rozsah asistenčných služieb, v ktorých bývajú v rámci poisťovní veľké rozdiely, zistiť si aké iné benefity, krytia alebo verejné prísľuby mám pokryté v rámci základnej ceny.

V našom porovnávači Najpoistenie.sk vidí klient podrobný popis jednotlivých ponúk poisťovní s detailnými informáciami o základnom krytí a možných pripoisteniach. Ak sa klient rozhodne prikúpiť si napr. poistenie predného skla alebo zrážku so zverou, ponuka sa mu preráta a dostáva presnú informáciu o cene.

Peter Jurecký je riaditeľom divízie neživotného poistenia v spoločnosti Finportal.

Oliver Borko, Assure

Pri PZP je u mňa najdôležitejší limit poistenia. Radšej odporúčam 5,24 + 2,05 milióna eur ako základ. Doteraz totiž nikto kompetentný nepovedal, z ktorej sumy sa hradí nemajetková ujma či z 5,24 alebo 2,05 milióna. Ak by to niekto povedal, bolo by jasnejšie, pre aký poistný limit sa rozhodnúť.

Vyšší limit majú aj lepšie asistenčné služby. Tie človek ocení, najmä keď je v zahraničí. Na limit asistenčných služieb by sa preto mali pozerať najmä ľudia, ktorí často chodia do zahraničia či už na dovolenky, pracovne alebo na nákupy.

Oliver Borko je spolumajiteľ a riaditeľ spoločnosti Assure a spolumajiteľ spoločnosti EFIBA, ktorá organizuje vzdelávacie podujatia SIBAF.

Matej Hodas, Tower Finance

Povinné zmluvné poistenie nazývané aj PZP je dosť špecifický typ poistenia, keďže v základe nekryje škodu spôsobenú vám, ale škodu, ktorú spôsobíte vy. Je to teda poistenie zodpovednosti. Jeho cena sa neodvíja ani tak od hodnoty vášho auta, ale od škody, ktorú ním dokážete spôsobiť. Výpočet poistného ovplyvňuje najmä výkon auta, skúsenosti vodiča (poistníka) a miesto bydliska.

Okrem škody, ktorú spôsobíte, môže PZP zahŕňať aj rôzne pripoistenia, ako je napríklad na stret so zverou, vandalizmus, zlý stav vozovky, úraz vodiča, následky živlov atď. Práve kvôli týmto pripoisteniam sa vie cena PZP výrazne zvýšiť, avšak tie už zväčša kryjú škodu, ktorá sa stane vám, preto sa odporúčajú, najmä v prípade ak sami nemáte uzatvorené havarijné poistenie.

Cena by však nemala byť jediným rozhodujúcim faktorom pri jeho výbere. Na Slovensku sú poisťovne, ktoré poskytujú výrazne rozsiahlejšie pripoistenia a vyššie krytia za nižšie sumy ako ostatné. To môže byť problém, nakoľko nemusia byť následne schopné pri vyššej nehodovosti vyplatiť všetky plnenia. Niektoré z nich boli už v minulosti aj pokutované za neplnenie pri poistných udalostiach, preto si treba výber poisťovne dobre zvážiť.

Pri výbere PZP treba brať do úvahy hlavne tzv. rating poisťovne, aby ste sa mohli spoľahnúť, že vám poisťovňa vyplatí to, na čo naozaj máte nárok. Druhým kritériom sú pripoistenia podľa vlastných preferencií a až nakoniec by ste mali z vhodných variantov vyberať ten cenovo najdostupnejší.

Odpoveď teda znie: „Je to na vás, ale nikdy nie je na škodu poradiť sa s odborníkom.“

Matej Hodas je Senior Consultant v spoločnosti Tower Finance.

Ivan Kahanec, Brokeria

Hlavné krytie v povinnom zmluvnom poistení je u jednotlivých poisťovní prakticky rovnaké. Pre klienta má zmysel uvažovať o inej ako najlacnejšej ponuke v prípade, ak vďaka tomu získa zaujímavú zľavu napríklad na havarijné poistenie v tej iste poisťovni.

Ďalším dôvodom drahšie PZP môže byť prípad, keď má klient dodávku alebo nákladné auto a jazdí často v zahraničí. Vtedy je dobré zvážiť PZP s vyššími limitmi krytia. Rozdiely v ponukách bývajú aj v tom, že niektoré poisťovne pridávajú do PZP krytia rizík, ktoré sa môžu stať poistenému. Napríklad pripoistenie opravy defektu, odťahu vozidla, stretu so zverou a podobne.

K PZP je možné si pridať aj ďalšie pripoistenia, ktoré kryjú škodu na vozidle poisteného. Môže ísť o pripoistenie čelného skla, rozšírených asistenčných služieb alebo krádeže vozidla a podobne. V takom prípade sa klient môže rozhodnúť pre drahšie PZP preto, aby si mohol navyše k nemu pridať pripoistenie, ktoré považuje za zmysluplné.

Ivan Kahanec pôsobí ako analytik a finančný konzultant senior v spoločnosti Brokeria.

Oplatí sa drahšie PZP?
To či sa vám oplatí drahšie PZP, si treba dobre premyslieť.

Peter Mocker, Swiss Life Select Slovensko

V prvom rade by si mal klient položiť otázku, čo chce mať poistené. Či mu stačí iba základné PZP, alebo má záujem aj o niektoré z pripoistení (úraz, sklo, batožina, náhradné vozidlo, živel, stret so zverou, krádež a vandalizmus, nadštandardné asistenčné služby). A až potom, keď si vyberie základné poistenie s pripoisteniami, vieme pre klienta porovnať cenu.

Niekedy aj lacnejšie poistenie môže klientovi poskytnúť viac poistného krytia ako to drahé, a preto je dôležité, aby sa klient pozeral na pripoistenia, ktoré mu PZP ponúka.

Samozrejme, ak si klient vyberá z poistení len z pohľadu ceny, mal by dbať na kvalitu služieb a ochotu poisťovne riešiť poistnú udalosť rýchlo a včas.

Peter Mocker pracuje ako analytik a kouč pre oblasť poistenia v spoločnosti Swiss Life Select Slovensko.

Peter Matovič, Partners Group SK

Na Slovensku je trend, že klienti pri PZP mávnu rukou, lebo pri PZP sa nejedná o ich „vlastnú“ škodu a vezmú tú najlacnejšiu ponuku. Nie vždy je však najlacnejšie aj to najlepšie.

Mnoho klientov si vyberá poistenie aj na základe pozitívnych skúseností z minulosti, napríklad s rýchlou likvidáciou poistných udalostí, ktorá má zmysel aj v prípade, že spôsobia škodu niekomu inému. Viaceré poisťovne tiež ponúkajú vyššie balíčky krytia PZP s rôznymi pripoisteniami, ako napr. živel, stret so zverou, poškodenie pneumatík, úrazové poistenie a podobne. V tomto prípade je cena PZP síce vyššia, ale ponúka klientovi niečo navyše. Takéto pripoistenia sa oplatia pre klientov so staršími vozidlami, pre ktoré už nie je vhodné kvôli veku vozidla havarijné poistenie.

Samozrejme, aj najlacnejšie poistenie môže mať dobré asistenčné služby alebo pridané služby navyše, preto je pri výbere vhodného PZP dobré čítať aj informácie v ponuke a nepozerať len na cenu, prípadne sa poradiť s odborníkom.

Pri výbere vhodného PZP je potrebné okrem ceny a pripoistenia pozerať aj na limity poistného plnenia pre škody na majetku a na zdraví, ktoré môžu byť vyššie ako zákonom stanové limity, poisťovne ich jednoducho majú vyššie ako benefit pre klienta.

Výška poistného sa v poisťovniach mení aj v závislosti od segmentácie klientov, vstupným parametrom je vek klienta a okres registrácie vozidla, vozidlo a jeho parametre a samozrejme škodovosť klienta, ktorá má vplyv na výslednú cenu poistného.

Peter Matovič je riaditeľ pre produkty a compliance v spoločnosti Partners Group SK.