Vo štvrtok 15. apríla sa uskutoční vzdelávacie podujatie SIBAF workshopy a semináre. Štyria prednášajúci sa budú venovať aktuálnym témam z oblasti poisťovníctva.

Hydrológ Michal Hazlinger komplexne zhodnotí, aká je na Slovensku situácia s povodňami. Bude hovoriť napríklad o tom, kde a aké povodne sa vyskytujú pre účely správneho posúdenia rizika u klienta.

Geologička Vlasta Jánová bude mať prednášku o prevencii a manažmente zosuvných rizík. Účastníci fóra sa dozvedia napríklad, kde si možno overiť stabilitu svahov na Slovensku, či ako sa v skutočnosti vykonáva prevencia proti zosuvom.

Advokát Peter Bak vystúpi s témou o premlčacích dobách pri náhrade škody. A jeden z organizátorov vzdelávacích podujatí SIBAF Oliver Borko zo spoločnosti EFIBA bude hovoriť o pokutách pre neplatičov povinného zmluvného poistenia, či ako sa používajú peniaze z 8-percentného odvodu z PZP.

Kompletný program a prihlášku na podujatie možno nájsť na tejto stránke.