Muži zapríčinili v roku 2017 až 70 percent škôd a v roku 2018 zase 68 percent zo všetkých nahlásených poistných udalostí z poistenia motorových vozidiel. V posledných dvoch rokoch počet škôd zapríčinených mužmi ešte o niečo vzrástol, a to na 75 percent. Vyplýva to zo štatistík poisťovne Generali.


Ženy tak za volantom spôsobujú výrazne menej škôd ako muži. V priemere zapríčinili menej ako každú tretiu poistnú udalosť z poistenia motorových vozidiel. Dôvodom môže byť podľa poisťovne aj to, že ženy sú ako vodičky opatrnejšie, vyhýbajú sa na cestách riskantným situáciám a dôslednejšie dodržiavajú dopravné predpisy.

Podobné výsledky potvrdzujú aj zahraničné prieskumy. Prieskum zo Spojených štátov amerických napríklad ukázal, že vodičky spôsobia menej ako 30 percent všetkých dopravných priestupkov. Z  výskumu britského porovnávača confused.sk zasa vyplýva, že oproti ženám majú muži takmer dvakrát vyššiu pravdepodobnosť, že spôsobia škodu na vozidle.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)