Národná banka Slovenska bude pýtať od poisťovní či dôchodkových spoločností menej dokumentov ako doteraz. Zverejnila tri predbežné informácie o príprave opatrení, ktoré by mali odbremeniť poisťovne či dôchodkové spoločnosti od predkladania zbytočných papierov. Takýto postup jej prikazuje zákon proti byrokracii.


Podľa tohto zákona by fyzické a právnické osoby nemali centrálnej banke už predkladať listinné výpisy z registra trestov či výpisy z obchodného registra. Rovnako nebudú musieť predkladať pri žiadostiach účtovnú závierku, ak je táto uložená v registri účtovných závierok. Ide totiž o dokumenty, ktoré má štát už k dispozícii.