Koľko stojí dieťa? Na túto otázku dali odpoveď analytici z Inštitútu finančnej politiky (IFP), ktorý patrí pod rezort financií. Podľa ich zistení znamená rozhodnutie mať deti výraznýrozdiel v zárobkoch medzi ženami a mužmi, ako aj medzi matkami a bezdetnými ženami.

Matky odpracujú aj šesť rokov po prvom dieťati v priemere o 2,5 mesiaca za rok menej. Zároveň sú ich výplaty zhruba o 33 percent nižšie, než keby deti vôbec nemali. Podľa IFP sa tretina rozdielu v mesačných mzdách može vysvetliť tým, že matky pracujú v priemere menej hodín.

Opatrenia štátu by sa preto podľa analytikov mali zamerať práve na podporu návratu matiek do pracovného života. Dosiahnuť by to mali najmä zvyšovaním dostupnosti predškolskej starostlivosti, podporou využívania materskej a rodičovskej dovolenky zo strany otcov i flexibilným zamestnávaním.