Poisťovne odškodňujú len náhodné poistné udalosti. Ak niekto vedome poruší pravidlá či príliš riskuje, môže poisťovňa odmietnuť vyplatiť poistné plnenie alebo ho výrazne znížiť. V takom prípade totiž nemožno hovoriť o náhodilej poistnej udalosti.

Podobné situácie potom často končia na súde, kde sa klienti súdia s poisťovňou o vyplatenie odškodného. V Českej republike sa napríklad 26-ročná vodička masserati, ktoré sa po Prahe rútilo približne 200-kilometrovou rýchlosťou, domáhala doplatenie poistného plnenia. Poisťovňa jej totiž zaplatila výrazne menej.

Preteky na mestskej ceste

V septembri roku 2013 si z bežnej cesty v Prahe urobili vodiči troch lususných vozidiel pretekársku dráhu. Okrem vodičky masserati sa zapojili aj vodiči ferrari a bugati. Dvestovkou išli po ceste, na ktorej bola maximálna povolená rýchlosť 80 kilometrov za hodinu a neskôr len päťdesiatka. Za zákrutou však bola kolóna a 26-ročná Ruska, ktorá šoférovala biele masserati nestihla zabrzdiť. V rýchlosti minimálne 143 km/h narazila do octavie. Celkovo pri nehode poškodila šesť áut, tri z toho boli úplne zdemolované. Pri dopravnej nehode boli zranení štyria ľudia – dve ženy, muž a dvojročné dieťa.

Martin Petruľák z advokátskej kancelárie LEX na SIBAF Fóre povedal, že poisťovne z havarijného poistenia vyplatila poistné plnenie vo výške 321 204 českých korún. Poisťovňa pritom uplatnila spoluúčasť vo výške desať percent, podpoistenie dvanásť percent a zároveň znížila poistné plnenie o 80 percent, keďže vodička hrubo porušila dopravné predpisy. Tá sa následne na súde domáhala doplatenia sumy 803 008,80 českých korún. A to napriek tomu, že vodička pritom bola odsúdená za trestný čin všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti na podmienečný trest odňatia slobody a súd jej aj zakázal vedenie motorových vozidiel.

Prvostupňový súd podľa Petruľáka žalobu Rusky zamietol s tým, že ak by sa nedopustila protiprávneho konania, neprišlo by ku škodovej udalosti. Súd zároveň potvrdil, že nešlo o náhodnú udalosť a vozidlo bolo použité na spáchanie trestného činu, čo zakladá výluku z poistenia. Rovnako rozhodol aj odvolací súd, keďže sa žalobkyňa dopustila trestného činu, za ktorý bola aj právoplatne odsúdená. To že výrazne prekročila maximálnu povolenú rýchlosť, vykazovalo podľa súdu znaky vedomej nedbanlivosti. Musela si byť pritom vedomá, že takéto radikálne porušenie predpisov môže spôsobiť škodu a pre ten prípad s tým bola zjavne uzrozumená. Prípad sa dostal až k najvyššiemu súdu ČR, ktorý dovolanie zamietol.

Petruľák na SIBAF Fóre vysvetlil, že za náhodnú udalosť sa považuje udalosť, o ktorej účastníci poistenia dôvodne predpokladajú, že môže nastať, v čase dojednania poistenia však nevedia, kedy sa tak stane, prípadne, či sa tak vôbec stane. Typickými príkladmi sú napríklad požiar, povodeň, havária motorového vozidla či úraz. Naopak znak náhodnosti postráda udalosť, o ktorej sa v dobe vzniku poistenia vie, že nastala a taktiež aj udalosť, ktorú úmyselne privodil ten, na ktorého majetok, život alebo zodpovednosť sa poistenie vzťahuje.

Poisťovňa skúma, ako sa nehoda stala

V podobných prípadoch pristupujú aj slovenské poisťovne ku kráteniu poistného plnenia. „Ak vodič hrubo poruší povinnosti, ktoré sú mu právnymi predpismi uložené, má poistiteľ možnosť uplatniť zníženie poistného plnenia. Podmienkou uplatnenia je samozrejme preukázanie, že k takémuto porušeniu skutočne došlo. Väčšinou ide o závažné dopravné nehody vyšetrované políciou, s vypracovaním znaleckých posudkov, z ktorých možno následne vychádzať,“ vraví hovorkyňa poisťovne Uniqa Beáta Lipšicová.

Podľa Heleny Kanderkovej z Allianz – Slovenskej poisťovne sa k znižovaniu poistného plnenia pristupuje najmä vtedy, ak vodič hrubo porušil predpisy, napríklad jazdil vysokou nepovolenou rýchlosťou, bol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, neprivolal políciu k vzniknutej dopravnej nehode, alebo nemal vodičský preukaz.

V praxi sú takéto prípady podľa poisťovní pomerne ojedinelé. Uniqa eviduje napríklad dopravnú nehodu na ceste prvej triedy s najvyššou dovolenou rýchlosťou 90 km/h, po ktorej vodič osobného vozidla jazdil rýchlosťou vyššou ako 150 kilometrov za hodinu. „ Z dôvodu výrazného prekročenia maximálnej dovolenej rýchlosti prišlo v tiahlej ľavotočivej zákrute k stretu s vozidlom vychádzajúcim z vedľajšej cesty. V uvedenom prípade sme pristúpili pri plnení totálnej škody z havarijného poistenia tohoto vozidla k zníženiu vo výške 50 percent,” hovorí Lipšicová.

Viera Puškárová z Komunálnej poisťovne zase hovorí, že mali prípad, keď vodič prevrátil svoje vozidlo v škole šmyku. „Škoda bola v zmysle poistných podmienok poistnej zmluvy nelikvidná, nakoľko sa jedná o výluku z poistenia,” dodala Puškárová.