Kto jazdí bez toho, aby sa pripútal bezpečnostným pásom, riskuje nielen zranenie a pokutu. V prípade dopravnej nehody mu hrozí, že dostane od poisťovne nižšie odškodné. Poisťovne v takýchto prípadoch zraneným platia najmä bolestné, ale aj preplácajú náklady na zdravotnú starostlivosť.

Kto sa v aute nepripúta, porušuje dopravné predpisy. „Ak dôjde k dopravnej nehode, pri ktorej sa zraní vodič alebo spolujazdec v aute, ktoré túto nehodu nezavinilo, a ich nepripútanie sa preukázateľne podieľalo na vzniku a rozsahu zranení, v takomto prípade poisťovňa pristupuje k spoluvine,” vraví hovorkyňa poisťovne Generali Katarína Kukurová. To znamená, že človeku, ktorý utrpel zranenie, ku ktorým prispelo to, že jazdil nepripútaný, vyplatí poisťovňa menej peňazí. Nárok má len na také odškodnenie, ktoré určí polícia alebo poisťovňa v spolupráci s posudkovým lekárom.

Poisťovňa zisťuje, či bol zranený nepripútaný

Poisťovne pritom pri každej nehode, pri ktorej príde k zraneniu, prešetrujú, čo presne sa stalo. „Vždy došetrujeme rozsah zranení, ktoré poškodený utrpel, či bol vypracovaný znalecký posudok z odboru zdravotníctva a či sa znalec zaoberal aj otázkou, aký vplyv malo nepripútanie sa poškodeného na rozsah utrpených zranení,“ vraví Juraj Štefanovič z ČSOB Poisťovne. 

„Posudzujeme jednotlivé druhy zranení, aká bola sila nárazu, akým smerom bol vedený náraz, či by bezpečnostný pás zabránil nárazu tela poškodeného o interiér vozidla,“ hovorí Štefanovič. Ak niekto použil bezpečnostný pás, často príde k menším zraneniam hrudníka či poškodeniu rebier. „Obyčajne ide o ľahšie zranenie, ako keď poškodený pri silnom náraze v dôsledku nepripútania bezpečnostným pásom vyletí z vozidla von a má to pre neho fatálne následky – až smrteľné,“ dodal Štefanovič.

Podľa neho krátenie vždy posudzujú individuálne, pričom využívajú aj existujúce judikáty zo súdnej praxe. Obyčajne nie je krátenie vyššie ako 50 percent z plnenia, ktoré by poškodený dostal, ak by bol pripútaný.

Ani tí, čo jazdia nepripútaní, si nemusia sami platiť liečenie

To že je niekto nepripútaný, nemusí mať vždy vplyv na rozsah zranenia. „Ak sa preukáže, že nepripútanie sa nemalo žiaden vplyv na vznik zranenia, spoluvinu v takom prípade neodpočítavame,“ hovorí Helena Kanderková z Allianz – Slovenskej poisťovne. 

Z povinného zmluvného poistenia sa preplácajú aj náklady na zdravotnú starostlivosť zranených. Tie síce zaplatí zdravotná poisťovňa, ale následne žiada úhradu nákladov od komerčnej poisťovne, v ktorej mal vinník nehody uzatvorené povinné zmluvné poistenie. 

Ak niekto bol vo vozidle nepripútaný a v dôsledku toho bude mať väčšie zranenia, ako keby mal bezpečnostný pás, zdravotná poisťovňa od neho nebude pýtať doplatok za liečbu, ktorú neuhradí komerčná poisťovňa. „Každá fyzická osoba má povinnosť platiť si odvody na zdravotné poistenie. Teda, ak si poškodený zaviní sčasti zranenie sám, zdravotná poisťovňa od neho refundáciu nepožaduje,“ vysvetľuje Štefanovič.


Čo môžete dostať, ak sa zraníte pri dopravnej nehode?

  • Poškodený pri dopravnej nehode má vo všeobecnosti nárok na náhradu škody na zdraví spôsobenú bolesťou (tzv. bolestné), náhradu účelne vynaložených nákladov spojených s liečením, odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia, odškodnenie za stratu na zárobku po skončení práceneschopnosti alebo za stratu na dôchodku.
  • V prípade usmrtenia poškodeného majú pozostalí nárok na pozostalostnú úrazovú rentu, vyživovaciu povinnosť v prípade nezaopatrených detí a náhradu nákladov na pohreb poškodeného.
  • Z poistenia PZP sa taktiež preplácajú náklady zdravotnej poisťovne za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a Sociálnej poisťovne za dávky poskytnuté z nemocenského, úrazového a dôchodkového poistenia.

Zdroj: Generali poisťovňa