Zdravotná poisťovňa Union preplatí svojim klientkam špeciálny test, ktorý odhalí prípadné predispozície na rakovinu prsníka a vaječníkov. Test môžu využiť ženy od 40 rokov, ktoré mali pozitívnu rodinnú anamnézu a od 45 rokov všetky ženy.

„Indikovať ho môže lekár so špecializáciou lekárska genetika alebo klinická onkológia, ktorý odoberie vzorku krvi alebo ster z vnútornej strany líca.  Výsledok DNA testu je známy spravidla do 10 dní,“ povedal riaditeľ Laboratória genomickej medicíny, GHC GENETICS SK v Bratislave Michal Konečný.

Ak je výsledok testu pozitívny, žena má automaticky nárok na špeciálny preventívny manažment s prísnym sledovaním zdravotného stavu a tiež sledovanie u klinického onkológa, ktorý doplní celé spektrum preventívnych vyšetrení.