S technologickým pokrokom v oblasti vozidiel, ktoré už dokážu fungovať aj bez asistencie človeka, vznikajú nové výzvy aj pre produkty poisťovní. Jedným z nich je napríklad povinné zmluvné poistenie (PZP). V súčasnosti ale PZP na auto bez vodiča neexistuje. Prvý krok už urobilo Nemecko, ktoré ako prvá krajina na svete vytvorilo regulačný rámec pre autonómne vozidlá.

Vodič je zodpovedný za automatizovanú jazdu, ale technický dozor monitoruje vozidlo pre autonómnu jazdu. To v praxi znamená, že dokáže vypnúť vozidlo zvonku a umožniť jazdné manévre v ťažkých situáciách. Na zmenu reagovala aj nemecká poisťovacia skupina Allianz, ktorá má svoju dcérsku poisťovňu aj na Slovensku.

Autonómne vozidlá podľa poisťovne možno na začiatku svojho vývoja porovnať so začínajúcimi vodičmi. „Vieme poskytnúť poistné krytie autonómnym začínajúcim vodičom aj technickému dozoru. Budeme ich kryť poistením zodpovednosti za motorové vozidlo,“ povedal generálny riaditeľ Allianz Nemecko Klaus-Peter Röhler.

Poisťovne sa prispôsobia

Poisťovacie domy zatiaľ nemajú dôvod vytvárať PZP na auto bez vodiča. Európska hospodárska komisia OSN zatiaľ len vytvorila potrebné predpisy na schvaľovanie funkcií automatického riadenia. „Pozorne sledujeme diskusie na túto tému, ktoré prebiehajú najmä na pôde EK pre dopravu, zatiaľ však nejde o konkrétne návrhy riešení. Z nášho pohľadu ide viac o právnu ako technickú otázku,“ hovorí pre Finsider hovorkyňa poisťovne Uniqa Beata Lipšicová.

Kvôli prípadným nehodám vozidiel bez vodiča sa tiež bude musieť vyriešiť množstvo otázok. Podľa P. Röhlera je „teraz dôležité nájsť rozumné riešenie pre Európu, ktoré nám umožní nekomplikované objasnenie dopravných nehôd, s cieľom rýchlo odškodniť obete premávky a získať dôveru obyvateľstva v novú technológiu.“ Pri vyšetrovaní tak budú potrebné napríklad údaje zo senzorov, ako sú radarové či kamerové záznamy.

Vytvoriť sa bude musieť okrem iného aj právna úprava v oblasti ochrany osobných údajov. Podľa poisťovne Allianz je na to potrebný celoeurópsky nezávislý správca údajov, ktorý bude zodpovedný za zabezpečenie oprávneného záujmu pri vyšetrovaní akýchkoľvek nehôd. Ten by tiež musel regulovať prístup k súkromným údajom o vozidle pre všetky oprávnené strany.

PZP na auto bez vodiča

Už dnes sú pritom na trhu vozidlá, ktoré umožňujú čiastočnú alebo úplnú autonómnu jazdu. Ide napríklad o známe automobily značky Tesla. Slovenská legislatíva to však nedefinuje a stále platí, že auto šoféruje človek na strane vodiča. To znamená, že je zodpovedný aj za prípadné škody. „Do budúcnosti môže dôjsť k zmene legislatívy, kde sa v prípade samoriaditeľných áut jasne stanoví zodpovednosť výrobcu, ktorý však bude musieť byť poistený,“ tvrdí B. Lipšicová

V súčasnosti ráta poistka s nehodou buď v dôsledku ľudského zlyhania, alebo vady na vozidle. Autonómne autá ale budú fungovať inak, človeka v podstate nahradí zabudovaný systém. Poisťovne sa tak budú musieť popasovať s rôznymi problémami. „Vodič by pred jazdou mal kontrolovať stav vozidla, pri autonómnych vozidlách však nebude môcť kontrolovať software a už vôbec doň zasiahnuť,“ tvrdí hovorkyňa poisťovne Union Beáta D. Ksenzsighová.

Podľa jej slov preto bude pri poistení potrebné napríklad zabezpečiť, aby software nebolo možné v priebehu prevádzky narušiť. „Tiež bude potrebné upraviť a nanovo definovať postavenie vodič-prevádzkovateľ-majiteľ,“ dodala. Podľa poisťovacích domov bude prispôsobenie podmienok v prípade havarijného poistenia ľahšie ako v prípade povinnej poistky. Pri havarijnom poistení totiž nie je potrebné skúmať zodpovednosť za škodu.

Analytik a kouč pre oblasť poistenia Peter Mocker zo Swiss Life Select Slovensko si myslí, že poisťovne tiež budú musieť najskôr porozumieť riziku, ktoré predstavujú dvaja vodiči – jeden ľudský a jeden robotický. „Ak sa však autonómne vozidlá ukážu byť v zásade bezpečnejšie a technológie, ktoré stoja za nimi, budú lacnejšie, riziká sa znížia a rovnako aj poistné,“ tvrdí s tým, že s vyšším počtov autonómnych vozidiel by mohlo klesnúť aj poistné.

PZP na auto bez vodiča
Ilustračné foto (zdroj: Freepik)

Majiteľ verzus výrobca

Legislatíva a poisťovacie podmienky tiež budú musieť definovať, kedy za škodu spôsobenú autonómne riadeným vozidlom bude zodpovedný výrobca a kedy zase jeho majiteľ. Ale keďže majitelia si podľa súčasných zákonov nemôžu voči sebe uplatňovať žiadne nároky, mohli by si podľa Allianzu voči výrobcovi uplatniť nároky iba prostredníctvom zákona o zodpovednosti za chybný výrobok.

Podľa poisťovne by mali byť majitelia vozidiel tiež právne chránení, ak k nehode neprispeli vlastnou chybou, napríklad ignorovaním chybového hlásenia. „Allianz si vie predstaviť, napríklad v Nemecku ako produktové riešenie, že vlastník vozidla bude integrovaný do ochrany poistenia motorového vozidla pre prípad nehody spôsobenej vozidlom v automatizovanom režime,“ dodal P. Röhler.

Ak aj nakoniec bude poisteniu autonómnych vozidiel prispôsobená slovenská legislatíva, neznamená to, že poisťovne budú také produkty automaticky hneď aj predávať. Podľa riaditeľa divízie neživotného poistenia v spoločnosti Finportal Petra Jureckého musí byť v obehu dostatok vozidiel tohto druhu, aby také krytie poisťovne mohli zaradiť do svojho portfólia.

Ako dodal, budú potrebovať aj skúsenosti z iných krajín. „Na Slovensku platí princíp opatrnosti, čiže poisťovne sa do noviniek v oblasti poistenia extra nehrnú. Z aktuálneho pohľadu je to viac menej nereálne,“ hovorí P. Jurecký.

Podľa rezortu financií je v podstate jedno, či ide o klasické alebo autonómne vozidlo, ale je rozhodujúce, kto zodpovedá za škodu. Majiteľ však musí mať uzatvorené PZP. Aj preto sa v najbližšom období zmena zákona v oblasti povinných poistiek nechystá.