Úrady práce začnú tento mesiac vyplácať vybraným skupinám obyvateľov druhý balík inflačnej pomoci. Niektoré skupiny obyvateľov tak opäť dostanú jednorazový príspevok sto eur. V poradí už druhá inflačná pomoc z dielne ministerstva práce prešla vládou ešte koncom októbra tohto roka. Už tradične ju niektoré skupiny poberateľov dostanú automaticky, iní o ňu budú musieť žiadať.

Komu je určená druhá inflačná pomoc:

  • Deťom narodeným v období od 1. júna do 31. októbra 2022. (príspevok dostanú automaticky v novembri)
  • Sirotám s náhradným výživným, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok. (príspevok dostanú automaticky v novembri)
  • Domácnostiam poberajúcim dávky v hmotnej núdzi, ktorým nevznikol nárok na zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi. (príspevok dostanú automaticky v novembri)
  • Osobám s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), ak ich príjem nie je vyšší ako suma životného minima. (príspevok dostanú automaticky v decembri)
  • Rodič dieťaťa, ktoré je prijímateľom súdom určeného výživného najviac vo výške 150 eur. (príspevok dostanú po žiadosti)
  • Plnoletá osoba, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 zaniklo zverenie do náhradnej starostlivosti. (príspevok dostanú po žiadosti)
  • Plnoletá osoba, ktorá v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 odišla z detského domova. (príspevok dostanú po žiadosti)

Cieľom je zmierniť následky narastajúcich cien energií a vysokej inflácie a pomôcť ľuďom zvládať zvýšené výdavky na bývanie, energie, či stravu. Príspevok sto eur je na jeseň určený pre ľudí, ktoré neboli zahrnutí do predchádzajúcej inflačnej pomoci ešte v prvom polroku 2022. Druhý inflačný balík jednorazovej pomoci bude stáť približne 15,6 milióna eur.

Kto musí žiadať o jednorazový príspevok

Časť prostriedkov vyplatia úrady práce automaticky v novembrovom alebo decembrovom termíne výplaty dávok. Ďalšia skupina ľudí, ktorá má na inflačnú pomoc nárok, bude o ňu musieť požiadať najneskôr do 31. decembra tohto roka.

Druhá inflačná pomoc pre deti s výživným od súdu (musia požiadať na úrade práce najneskôr do 31. 12. 2022):

Jednorazovú dávku dostane aj 85 433 nezaopatrených detí, ktorých súdom určené výživné je nižšie ako 150 eur. V tomto prípade ale už bude nutné o jednorazovú dávku vo výške sto eur požiadať. Nárok bude mať každé dieťa z rodiny, kde sa rodič stará o jedno alebo viac nezaopatrených detí, na ktoré bolo súdom určené výživné. Náklady na inflačnú pomoc v tejto skupine rezort práce odhaduje na 8,54 milióna eur. Vzor žiadosti bude zverejnený na stránke ústredia práce, keď začne platiť nariadenie.

Druhá inflačná pomoc pre dospelé deti, ktoré boli v náhradnej rodine (musia požiadať na úrade práce najneskôr do 31. 12. 2022):

O stoeurový príspevok bude môcť požiadať rovnako 2 500 dospelých ľudí, ktorým bola ukončená náhradná starostlivosť z dôvodu dosiahnutia plnoletosti v období od konca apríla 2020 do konca októbra tohto roka. O inflačnú pomoc budú môcť z tohto druhého balíka požiadať formou dotácie na úradoch práce cez formulár. Zverejnený bude až potom, ako začne platiť nariadenie. Malo by to byť asi v novembri a bude to stáť zhruba 250-tisíc eur.

Druhá inflačná pomoc pre dospelé deti, ktoré boli v detskom domove (musia požiadať na úrade práce najneskôr do 31. 12. 2022):

Do druhého balíka dotačnej inflačnej pomoci spadá aj 900 odchovancov centier pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu. Týkať sa to bude len tých, ktorí v rokoch 2020 až do konca októbra tohto roka opustili detské domovy, pretože dosiahli plnoletosť. Prípadne sa v rovnakom období ukončilo poskytovanie starostlivosti na základe dohody mladému dospelému v centre pre deti a rodiny. Celkovo by to malo stáť 90-tisíc eur. Tlačivo žiadosti bude zverejnené na stránke ústredia práce po nadobudnutí účinnosti nariadenia.

Druhá inflačná pomoc
V poradí už druhá inflačná pomoc z dielne ministerstva práce prešla vládou ešte koncom októbra tohto roka. (Ilustračné foto: Freepik)

Kto dostane jednorazový príspevok automaticky

Druhá inflačná pomoc v rámci prídavku na dieťa (príspevok dostanú automaticky v 11/2022):

Jednorazový príspevok sto eur dostanú automaticky všetci poberatelia prídavku na dieťa, ktoré sa narodilo od začiatku júna do konca októbra tohto roka. Rodičia ale nedostanú celých sto eur k prídavku, ale samotný prídavok sa za október zvýši o 70 eur. Keďže dávka je na úrovni 30 eur mesačne, rodič dostane spolu sto eur. Dátum narodenia ministerstvo práce odôvodňuje tým, že tieto rodiny nezachytila prvá vlna pomoci. Prídavok bude rodinám vyplatený automaticky od 13. do 15 novembra tohto roka. Celkovo by malo ísť o 23 650 nezaopatrených detí, na čo štát použije 1,65 milióna eur.

Druhá inflačná pomoc pre ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP) osoby (príspevok dostanú automaticky v 12/2022):

Ďalšou skupinou, ktorá dostane jednorazový príspevok automaticky, sú zdravotne postihnutí ľudia s nízkym príjmom. O sto eur sa im zvýši jeden z opakovaných príspevkov na kompenzáciu ŤZP. Ide napríklad o peňažný príspevok na prepravu alebo peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov. Tie štát poskytuje tým ľuďom s ŤZP, ktorí dosahujú príjem maximálne do úrovne životného minima v sume 234,42 eur. Pôjde o približne 29 400 klientov, ktorým jednorazovým zvýšením vyplateným automaticky v decembri štát vyplatí 2,94 milióna eur. Prvá inflačná pomoc sa vyplácala ľuďom, ktorí poberajú opatrovateľský príspevok alebo majú príspevok na asistenciu.

Druhá inflačná pomoc pre ľudí v hmotnej núdzi (príspevok dostanú automaticky v 11/2022):

Treťou skupinou s automatickým nárokom na jednorazový príspevok sto eur sú domácnosti v hmotnej núdzi. Dostanú ho také, ktorým nevznikol nárok na zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi už za máj tohto roka. Podľa ministerstva práce ide približne o 14 283 domácností, čo predstavuje celkovú pomoc vyše 1,42 milióna eur. Domácnostiam bude pomoc v hmotnej núdzi zvýšená a vyplatená automaticky v novembri tohto roka. Tieto domácnosti nemali nárok na prvý balík pomoci v lete, pretože ešte neboli v hmotnej núdzi.

Druhá inflačná pomoc pre siroty (príspevok dostanú automaticky v 11/2022):

Automatický nárok na stoeurový príspevok majú aj siroty s náhradným výživným, ktoré sa im jednorazovo zvýši. Týka sa to tých, ktorým ale nevznikol nárok na sirotský dôchodok. Suma 133-tisíc eur bude vyplatená približne 1 330 sirotám automaticky v novembri tohto roka.