Väčšina študentov, ktorí poberajú sirotský dôchodok a pokračujú v štúdiu, nemá na začiatku školského roka voči Sociálnej poisťovni žiadne oznamovacie povinnosti. Upozornil na to hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.


Iná situácia je, ak štúdium prerušili, študujú na školách silových rezortov alebo v zahraničí. Rovnako, ak pokračujú na druhom stupni vysokoškolského štúdia a mali v lete prerušenú výplatu sirotského dôchodku. Na jeho opätovnú výplatu od nového školského roka treba zaslať Sociálnej poisťovni žiadosť o uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku spolu s potvrdením školy o štúdiu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: