Poisťovne už nebudú musieť Národnej banke Slovenska viaceré výpisy a listiny. Zmenu schválila Banková rada NBS. Opatrenie má znížiť administratívnu záťaž poisťovní.


Poisťovne už nebudú musieť centrálnej banky predkladať dokumenty, ktoré si NBS vie sama vyhľadať prostredníctvom informačných systémov verejnej správy.