Novela zákonníka práce, ktorú minulý týždeň schválila vláda, by mala priniesť aj flexibilnejší homeoffice. Ak návrh schváli aj parlament, zamestnanec sa bude môcť so zamestnávateľom dohodnúť, že si sám vyberie, z akého miesta bude vykonávať prácu, pretože sa v zmluve nedohodne fixné miesto.


„Novela presnejšie vymedzuje, že o domácku prácu alebo teleprácu ide v prípade, ak sa práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca. Pravidelnosť však neznamená, že práca z domácnosti sa musí vykonávať v rozsahu celého ustanoveného týždenného pracovného času. Môže to byť napr. aj jeden, dva dni v týždni,“ uviedlo ministerstvo práce.

Za domácku prácu sa nebude považovať, ak zamestnanec bude príležitostne alebo za mimoriadnych okolností pracovať z domu, ak sa napríklad bude musieť mimoriadne postarať o dieťa.

Naďalej bude platiť, že zamestnávateľ je povinný alebo poskytnúť zamestnancovi pracovné prostriedky na výkon domáckej práce. Ak túto povinnosť nevie splniť, môže sa so zamestnancom dohodnúť, že bude používať vlastné prostriedky. „Ak zamestnanec po dohode so zamestnávateľom bude pri domáckej práci respektíve telepráci využívať vlastné zariadenie, zamestnávateľ mu uhrádza podľa podmienok dohodnutých v pracovnej alebo v kolektívnej zmluve preukázateľne zvýšené výdavky spojené s jeho používaním,“ tvrdí ministerstvo.