Študenti, ktorí poberajú sirotský dôchodok a počas leta prerušili štúdium, chodia do školy rezortov obrany a vnútra, alebo študujú v zahraničí, musia o tom predložiť potvrdenie Sociálnej poisťovni. Je to jedna z podmienok na pokračovanie poberania tejto dávky.


Za ukončenie štúdia považuje Sociálna poisťovňa pri vysokoškolákoch termín štátnej záverečnej skúšky, pri stredoškolákoch zase posledný deň letných prázdnin po poslednom ročníku. Potvrdenie o návšteve školy budú musieť predložiť aj študenti, ktorí prechádzajú z bakalárskeho na II. stupeň vysokoškolského štúdia.

Tých, ktorí pokračujú v štúdiu, sa táto povinnosť netýka. Informáciu o tom poisťovni poskytne ministerstvo školstva cez elektronický informačný systém. Ku koncu júla tohto roka Sociálna poisťovňa vyplácala celkovo 17 938 sirotských dôchodkov s priemernou výškou 145 eur mesačne.