V Registri účtovných závierok by po novom mali byť zverejnené aj účtovné závierky mimovládnych organizácií. Navrhuje to ministerstvo financií, ktoré zverejnilo predbežnú informáciu k novele zákona o účtovníctve.


V súčasnosti do verejnej časti registra ukladajú svoje účtovné dokumenty len právnické osoby, ktoré sú zriadené na podnikanie a niektoré typy mimovládnych neziskových organizácií. Ministerstvo teraz chce, aby všetky mimovládky museli sprístupniť vo verejnej časti svoje účtovné závierky.

Podľa ministerstva sa vďaka tomu zvýši transparentnosť naprieč celým sektorom mimovládnych neziskových organizácií v záujme informovania verejnosti a členov organizácií o činnosti, finančných zdrojoch a ich použití neziskovou organizáciou. „Touto zmenou sa tiež umožní využiť informácie z registra na podporu adresných opatrení a uľahčenie spracovania a analýz účtovných závierok a vyhodnocovania finančnej kondície účtovných jednotiek, ako aj väčšia transparentnosť procesu pri poskytovaní dotácií, prostriedkov z európskych fondov alebo vo výberových konaniach pri verejnom obstarávaní,“ uviedlo ministerstvo v predbežnej informácii.