Slovenský rodič môže po narodení dieťaťa zostať pomerne dlho mimo práce. Dokopy môže matka alebo otec ostať na rodičovskej dovolenke až do troch rokov veku ich potomka. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojom ekonomickom prehľade upozornila, že Slovensko je v rámci dĺžky rodičovskej dovolenky rekordérom. Podľa štatistík tu rodičia zostávajú doma štyrikrát dlhšie, ako je priemer krajín OECD. Ďaleko prevyšuje aj priemer štátov Európskej únie (EÚ).


Príliš dlhá rodičovská dovolenka podľa OECD ženám komplikuje návrat do práce. „Veľmi dlhá rodičovská dovolenka môže znížiť šance ženy na opätovný vstup na trh práce a viesť k vážnym negatívnym dôsledkom pre progres v kariére, ako aj mobilitu zárobkov počas života,“ uvádza organizácia v ekonomickom prehľade. Platená rodičovská dovolenka by sa preto podľa organizácie mala postupne skracovať a časť z nej by mala byť podmienená napríklad účasťou druhého rodiča.

Keďže rodičovská dovolenka patrí do sociálnej politiky, na odporúčania po ich zverejnení reagovalo aj ministerstvo práce pod vedením Erika Tomáša (Hlas-SD). Podľa ministerstva by mala organizácia prestať vytvárať tlak na skrátenie materskej či rodičovskej dovolenky. „Sme dostatočne odolní a odhodlaní takýmto nezmyselný tlakom odolať. Možnosť mamičiek či oteckov, zostať doma a osobne sa starať o svoje malé deti do veku troch rokov, je dôležitým sociálnym výdobytkom pre mladé rodiny, ktorý im v žiadnom prípade nevezmeme,“ povedal štátny tajomník ministerstva Branislav Ondruš (Smer-SD).

Podľa jeho slov trojročná rodičovská dovolenka nezhoršuje postavenie žien na pracovnom trhu. „Žiadne dôveryhodné dôkazy pre to neexistujú, lebo slovenská rodičovská dovolenka umožňuje obom manželom flexibilne sa deliť o starostlivosť o ich malé deti a navyše si môžu slobodne vybrať, aká forma kombinácie práce a rodinnej starostlivosti o malé deti im vyhovuje,“ tvrdí B. Ondruš. Horšie odmeňovanie práce žien je podľa neho výsledkom rôznych iných faktorov a trápi všetky európske štáty bez ohľadu na dĺžku materskej či rodičovskej dovolenky.

Aká je dĺžka rodičovskej dovolenky. vo svete?
Dĺžka rodičovskej dovolenky je na Slovensku rekordná (Ilustračné foto: Depositphotos/dĺžka rodičovskej dovolenky)

Drahé jasle a škôlka

Keď sa niekomu na Slovensku narodí dieťa a predtým platil sociálne poistenie, môže nastúpiť na materskú dovolenku. Väčšinou na ňu odchádzajú ženy, ktoré ju čerpajú zhruba od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu. Počas materskej dostáva rodič aj mesačnú dávku podľa toho, koľko pred nástupom na ňu zarábal. Materská trvá zhruba pol roka. Nárok majú aj muži, ak sa o dieťa z relevantných dôvodov nemôže starať matka.

Po materskej majú rodičia nárok aj na rodičovskú dovolenku, ktorú môžu čerpať do troch rokov dieťaťa. Ak je dieťa vážne choré, rodičovská sa čerpá až do jeho šiesteho roku života. Na rodičovskú dovolenku pritom môže nastúpiť ktorýkoľvek z rodičov, takže matky v tomto prípade nemajú prednosť. Podľa údajov ministerstva práce z rokov 2020 až 2022 napriek tomu tvorili v priemere viac ako 97 percent poberateľov rodičovskej dovolenky práve ženy. Viac ako polovica si vyčerpá jej maximálnu dĺžku.

Organizácia upozornila aj na to, že hoci matky môžu popri rodičovskej dovolenke pracovať, v praxi to robí málokto. Podľa analýz je to spôsobené tým, že opatrovanie dieťaťa je drahé. OECD spomína najmä poplatky za jasle a škôlky, ktoré sú nedostupné pre ľudí s nízkym príjmom. „Je preto dôležité, aby reformy rodičovskej dovolenky boli sprevádzané výrazným nárastom kvalitných a cenovo dostupných zariadení pre deti. Zvýšenie flexibility pracovných podmienok môže matkám pomôcť opätovne vstúpiť na trh práce,“ tvrdí organizácia.

Rodičia môžu popri rodičovskej dovolenke pracovať aj na skrátený úväzok. Miera zamestnanosti na čiastočný úväzok je na Slovensku (2,9 %) jedna z najnižších v rámci krajín OECD (priemer OECD 16,1 % v roku 2022). Problematický je aj neflexibilný pracovný čas v slovenských firmách. „Malo by sa podporovať využívanie dobrovoľníckej práce na čiastočný úväzok alebo flexibilného pracovného času pre ženy s malými deťmi. Napríklad vo Švédsku môžu matky rozdeliť rodičovskú dovolenku v trvaní 18 mesiacov na niekoľko kratších období,“ uvádza sa v ekonomickom prehľade OECD.

Dĺžka rodičovskej dovolenky
Ilustračné foto: Depositphotos

Dĺžka rodičovskej dovolenky

Kým Slovensko rodičom umožňuje byť na materskej a rodičovskej dovolenke dokopy viac ako 160 týždňov, v iných krajinách je toto obdobie výrazne kratšie. Napríklad priemer dĺžky materskej a rodičovskej dovolenky krajín EÚ je necelých 65 týždňov. V krajinách OECD je to niečo málo cez 50 týždňov. Napríklad v Spojených štátoch amerických platená materská či rodičovská neexistuje.

KrajinaPlatená materská dovolenka (týždne)Platená rodičovská dovolenka a dovolenka na domácu starostlivosť (týždne)
Spojené štáty americké00
Mexiko120
Švajčiarsko140
Izrael150
Holandsko160
Španielsko160
Turecko160
Kostarika17,30
Austrália126
Kolumbia180
Nový Zéland260
Čile1812
Portugalsko624,1
Írsko265
Island266
Belgicko1517,3
Spojené kráľovstvo390
Francúzsko1626
Luxembursko2026
Taliansko21,726
Dánsko1832
OECD (priemer)18,432,3
Kanada1635
Grécko438,6
Poľsko2032
Slovinsko1537,1
Švédsko12,842,8
Chorvátsko3026
Nemecko1444
Japonsko1444
Rakúsko1644
Litva1844
EÚ (priemer)21,143,4
Južná Kórea12,852
Česko2840,6
Estónsko14,267,8
Nórsko1868
Lotyšsko1678
Rumunsko1890,6
Bulharsko58,551,8
Maďarsko24136
Fínsko17,5143,5
Slovensko34130
Zdroj: OECD/dĺžka rodičovskej dovolenky

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: