Sociálne poistenie je na Slovensku nastavené tak, že každý, kto do neho prispieva, z neho zase môže v prípade potreby čerpať dávky. Nie je to len práceneschopnosť či dôchodok, ale napríklad aj materské. Takýmto spôsobom sú zabezpečení nielen zamestnanci, ale aj živnostníci či ľudia, ktorí si sociálne odvody platia dobrovoľne. Živnostníčka či živnostník na materskej majú v porovnaní so zamestnancami stanovené iné podmienky, za ktorých môžu materské čerpať. Rozdiely sú napríklad vo výške samotných odvodov či v rámci pravidiel dosahovania zárobkov.

Keďže materské je dávka zo sociálneho poistenia, prvým predpokladom na jej získanie je, aby si živnostník platil sociálne odvody. Tie musí povinne odvádzať až potom, ako prvýkrát podá daňové priznanie. Odvody sú buď v minimálnej výške, ktorá sa mení vždy na začiatku roka, alebo v sume podľa reálnych príjmov živnostníka. Nárok na materskú nevzniká automaticky, ale odvody musí živnostník platiť aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch. Pri podaní žiadosti sa tiež posudzuje, či má živnostník resp. živnostníčka včas zaplatené sociálne odvody a či sú v správnej výške. Pri zamestnancoch sa táto podmienka nesleduje.

Zároveň platí, že živnostníčka pri podaní žiadosti už nemusí mať otvorenú živnosť. Stačí, ak je v takzvanej ochrannej lehote, ktorá pri tehotenstve trvá až osem mesiacov po skončení nemocenského poistenia. Štát to v takom prípade posudzuje tak, ako keby žiadateľka stále platila odvody. Žiadosť je možné podať najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu.

Vo výhode sú živnostníčky, ktoré sú zároveň zamestnané. Materskú dávku v takom prípade matka dostane z nemocenského poistenia zo zamestnania aj živnosti. V tom prípade treba podať dve samostatné žiadosti o materské. Dávku môže poberať aj otec živnostník, ak sa napríklad matka kvôli zdraviu nemôže starať o dieťa alebo zomrela. Prípadne je matka už na rodičovskej dovolenke s ďalším dieťaťom.

Živnostník na materskej môže ďalej podnikať

Najzásadnejším rozdielom medzi zamestnancom a živnostníkom pri nástupe na materskú je v možnosti pracovať. Kým zamestnanec popri materskej nemôže chodiť do práce, živnostníčka či živnostník na materskej nemusia prerušiť živnosť ani ju zrušiť. Môžu teda ďalej podnikať, dosahovať príjem zo živnosti a popri tom čerpať materskú dávku.

Na čas čerpania materského sa tiež pre živnostníka menia pravidlá platenia odvodov. Počas materskej dovolenky nemusí platiť sociálne ani zdravotné poistenie. Pri živnostníčke je to približne osem a pol mesiaca. Ak platí len minimálne odvody, na sociálnom poistení môže v tomto roku ušetriť približne 1 837 eur. Po skončení materskej jej Sociálna poisťovňa nebude robiť žiaden prepočet platenia odvodov podľa príjmu, takže jej nevznikne povinnosť niečo doplácať. Na materskej je totiž každý poistencom štátu. Toto obdobie sa tak berie rovnako, ako keby živnostníčka na materskej platila odvody.

živnostník na materskej
Živnostníčka či živnostník na materskej môžu popri poberaní materského podnikať (Ilustrácia: DALL-E/živnostník na materskej)

Iné podmienky platia pri zdravotnom poistení, ktoré živnostník na materskej takisto nemusí platiť. Ak bude mať počas materskej zároveň príjem zo živnosti, môže mu podaní daňového priznania vzniknúť nedoplatok. V prípade minimálnych odvodov to bude približne 830 eur. Pre živnostníčky je preto výhodnejšie, ak si zdravotné odvody budú platiť aj na materskej.

Výška materskej dávky je 75 percent z vymeriavacieho základu. Ide o sumu, z ktorej živnostníčka platí odvody. Spravidla sa počíta podľa vymeriavacieho základu z minulého roka. Vlani minimálny vymeriavací základ dosahoval 605,50 eura. Kto platil minimálne odvody, dostane v prípade 30-dňového mesiaca materskú dávku vo výške 448 eur. Rodič na materskej môže tento rok dostať maximálne 1 929,30 eura za 30-dňový kalendárny mesiac a 1 993,60 eura za mesiac, ktorý má celkovo 31 dní. Na získanie maximálnej dávky by musela živnostníčka vlani platiť odvody aspoň zo sumy 2 608 eur mesačne. Až 80 percent živnostníkov platí minimálne odvody.

Rodičovský príspevok a podnikanie

Živnostníčka môže po skončení poberania materského začať poberať aj rodičovský príspevok z úradu práce. Nie je to zásluhová, ale štátna sociálna dávka, ktorá má rodičovi pomôcť pri zabezpečení riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak je dieťa dlhodobo choré. Ľudia, ktorí boli aj na materskej dovolenke, tento rok dostávajú 473,30 eura mesačne. Ak živnostníčka pred pôrodom neplatila odvody, tiež má nárok na príspevok. V tomto roku je na úrovni 345,20 eura mesačne. Suma sa v oboch prípadoch zvyšuje vždy o 25 percent na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne.

Tak, ako pri materskom, aj pri rodičovskom príspevku platí, že živnostníčka nemusí prerušiť ani zrušiť živnosť. Môže tak ešte zhruba 2,5 roka poberať dávku aj dosahovať príjem z podnikania. Rozdiel oproti materskej dávke je v tom, že živnostníčka pri poberaní rodičovského príspevku musí platiť sociálne poistenie. Inak povedané, po materskej musí začať platiť odvody vo výške, ktorú jej naposledy predpísala Sociálna poisťovňa. Suma sa môže zmeniť až po podaní daňového priznania či od januára nasledujúceho roka.

Živnostníčka nemusí platiť zdravotné odvody. Aj počas poberania rodičovského príspevku za ňu tieto odvody platí štát. Vzniká tak súbeh platcov poistného. Keď ale živnostníčka naďalej podniká, po podaní daňového priznania jej zdravotná poisťovňa vypočíta sumu, ktorú mala platiť podľa jej príjmu. Musí tak rátať aj s tým, že ak si prestane platiť preddavky do zdravotnej poisťovne a bude dosahovať príjmy zo živnosti, v ročnom zúčtovaní jej poisťovňa vyúčtuje nedoplatok.

Živnostník na materskej a rodičovskej dovolenke v roku 2024

Druh dávkySuma
Maximálna materská pre živnostníka1 993,60 €
Minimálna materská pre živnostníka448 €
Rodičovský príspevok pre živnostníka po materskej473,30 €
Rodičovský príspevok pre živnostníka po materskej na dvojičky591,70 €
Rodičovský príspevok pre živnostníka po materskej na trojičky710,00 €
Rodičovský príspevok pre živnostníka bez materskej345,20 €
Rodičovský príspevok pre živnostníka bez materskej na dvojičky431,50 €
Rodičovský príspevok pre živnostníka bez materskej na trojičky517,80 €
Zdroj: Slov-lex (živnostník na materskej)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: