Dobrovoľné príspevky do druhého piliera sa neosvedčili, preto ich ministerstvo práce plánuje zrušiť. Vyplýva to z návrhu novely zákona o osobnom dôchodkovom produkte.


Podľa ministerstva len 0,3 percenta sporiteľov využilo možnosť posielať si dobrovoľné príspevky do druhého piliera. „Sporitelia, ktorí si v minulosti platili dobrovoľné príspevky na zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, budú mať možnosť požiadať o prevod dobrovoľných príspevkov na osobný dôchodkový produkt podľa vlastného výberu, pričom takto prevedená suma sa bude považovať za majetok účastníka,“ uviedlo ministerstvo práce v dôvodovej správe.

Ak sa sporiteľ, ktorý si posielal dobrovoľné príspevky do druhého piliera, do 31. decembra 2025 rozhodne, že si neuzatvorí zmluvu o osobnom dôchodkovom produkte, dôchodková spoločnosť mu vyplatí sumu zodpovedajúcu dobrovoľným príspevkom.