Od januára sa zvýši suma, pri ktorej má penzista nárok na programový výber z druhého piliera. Referenčná suma v budúcom roku dosiahne 491,70 eura.


Programový výber znamená, že sa sporiteľ dohodne s dôchodkovou spoločnosťou na postupnom či jednorazovom výbere nasporenej sumy.

V praxi to podľa Sociálnej poisťovne znamená, že ak sporiteľovi v druhom pilieri budú v roku 2021 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z prvého piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrnne aspoň 491,70 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov v druhom pilieri jednorazovo.

Ak niekomu vyjde dôchodok nižší ako 491,70 eura, musí si za svoje peniaze z druhého piliera kúpiť doživotný dôchodok.