Mnohí ľudia, ktorí cestujú do zahraničia, či už na dovolenku alebo pracovne, si požičiavajú auto. V takom prípade je treba počítať aj s prípadnými škodami. Auto z požičovne je síce poistené, ale výška minimálnej spoluúčasti býva pomerne vysoká a môže prekročiť aj tisíc eur. To znamená, že ak toto auto poškodíme, budeme musieť zaplatiť vysokú sumu. Tento problém rieši poistenie požičaného auta v zahraničí.

Cestujúci majú na výber tri možnosti, ako sa vyhnúť plateniu vysokej spoluúčasti. Buď si poistenie požičaného auta v zahraničí uzatvoria pri rezervácii auta, alebo sa dopoistia priamo v požičovni. Treťou možnosťou je uzatvoriť si takéto poistenie samostatne.

Napríklad požičanie auta Opel Corsa na osem dní od 13. mája v Aténach vyjde cez portál Booking.com na 52,61 eura. Auto má uzatvorenú poistku so spoluúčasťou 744 eur. V prípade, že si klient zvolí komplexné poistenie, pri ktorom nebude platiť spoluúčasť, zaplatí ďalších 47,84 eura. Ak poistenie uzatvorí v pobočke, vyjde ho to zvyčajne ešte viac.

Najlacnejšie poistenie požičaného auta v zahraničí vyjde, ak si ho klient uzatvorí samostatne. Takáto poistka pritom vôbec nie je v slovenských poisťovniach bežná. Portál Finsider našiel len jednu poisťovňu, v ktorej je možné uzatvoriť k cestovnému poisteniu aj poistenie požičaného auta v zahraničí. Túto možnosť ponúka Axa Assistance.

Poistenie požičaného auta v zahraničí

Cena poistky v Axa Assistance závisí od toho, aký balík cestovného poistenia si klient zvolí. V prípade dovolenky od 13. mája na osem dní, vyjde toto pripoistenie pri dvoch drahších balíkov cestovného poistenia na osem eur a ak si klient zvolí najlacnejší balík, zaplatí za pripoistenie 9,60 eura. V prípade najlacnejšieho balíka tak cestovateľ za poistenie požičaného auta v zahraničí zaplatí spolu s cestovným poistením 20,91 eura, pri najdrahšom balíku to je 30,23 eura.

Toto pripoistenie je zamerané len na spoluúčasť, ktorú si pri škode nárokuje požičovňa. Využiť ho možno v prípade, ak niekto vráti auto poškodené alebo sa stane účastníkom dopravnej nehody. Poistenie sa vzťahuje aj na odcudzenie požičaného auta a vandalizmus. Axa Assistance pri tomto produkte ponúka len jeden poistný limit na úrovni 1 200 eur. To je maximálna suma, ktorú pri škode zaplatí.

Poistenie požičaného auta v zahraničí zatiaľ neponúka žiadna veľká poisťovňa. „Ani jedna z poisťovní s najširším záberom v sektore neživotného poistenia na Slovensku takýto produkt v ponuke nemá,“ potvrdzuje finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Z oslovených poisťovní pripravuje podobný produkt Generali. Predstaviť by ho mala ešte pred letom. Jej hovorkyňa Katarína Ondra ho bližšie nekomentovala.

V niektorých poisťovniach možno preplatiť spoluúčasť na požičanom vozidle aj z iných pripoistení. Napríklad Union poisťovňa ponúka k povinnému zmluvnému poisteniu doplnkové poistenie občianskej zodpovednosti. „V prípade, že klient poškodí požičané vozidlo doma alebo v zahraničí na území Európy, z poistenia sa uhradia nároky poškodeného za škody, ktoré nepodliehajú výlukám pre toto doplnkové poistenie,“ vysvetľuje hovorkyňa Unionu Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

Medzi poisteniami od autopožičovne a od nezávislých poskytovateľov havarijného poistenia sú odlišnosti vo výške poistnej sumy, v krytých rizikách a tiež v službách. Výška poistnej sumy sa líši podľa zvoleného balíka, zvyčajne ich má každá poisťovňa niekoľko. Pri službách je často rozdiel aj v asistencii, ktorá nemusí byť súčasťou základného balíka. Ľudia si tak za ňu musia spravidla priplatiť. V niektorých prípadoch poistenie požičaného auta v zahraničí nekryje odtiahnutie vozidla do servisu či pomoc na ceste. Konkrétne podmienky si preto treba overiť vopred.

Poistenie požičaného auta v zahraničí
Poistenie požičaného auta v zahraničí sa na Slovensku nepredáva (Foto Finsider: Peter Csernák/poistenie požičaného auta v zahraničí)

Podľa M. Búlika je vždy súčasťou ceny prenájmu pri každom zahraničnom prenajímateľovi havarijné poistenie pre základné riziká ako je havária a krádež vozidla. Potvrdzuje, že poistenie má vzhľadom k cene prenájmu vysokú spoluúčasť. „Preto si dovolenkár logicky uzavrie aj samostatné havarijné poistenie, ktoré kryje výšku škody účtovanú požičovňou. Toto poistenie požičaného auta už žiadnu spoluúčasť nemá a poisťovňa prepláca kompletne celú sumu, ktorú autopožičovňa vyúčtuje tomu, kto si auto prenajal,“ uvádza M. Búlik.

Podľa odborníkov platí, že ak si človek kupuje poistenie priamo od požičovne, je to síce drahšie, ale procesne jednoduchšie. V tomto prípade síce ľudia zaplatia pri prenájme viac, ale všetko vybavuje požičovňa priamo na mieste a dovolenkár už nemusí nič dokladovať a riešiť s poisťovňou. To platí len v prípade, že si auto požičiava v oficiálnej požičovni, ktorá má napríklad medzinárodnú sieť pobočiek. Pri miestnych požičovniach si treba podmienky riadne overiť.

Dovolenka na vlastnom aute

Jednoduchšie je to s poistením vlastného vozidla, s ktorým sa niekto vyberie na dovolenku. V zásade platí, že PZP bude motoristovi stačiť vo všetkých krajinách zelenej karty. Tento produkt pokryje len škody, ktoré motorista spôsobí niekomu inému. Ak by chcel mať kryté aj svoje auto, potrebuje si uzatvoriť havarijné poistenie.

Poisťovne k povinným či cestovným poistkám ponúkajú rôzne pripoistenia, ktoré sú zamerané na cestovanie vlastným autom do zahraničia. Napríklad v rámci cestovného poistenia je možné uzavrieť pripoistenie asistenčných služieb, ktoré kryje viaceré náklady v prípade poruchy auta. Štandardne sa vzťahuje len na územie Európy okrem štátov ako Rusko, Bielorusko či Turecko.

Pripoistenie asistenčných služieb môžu kryť opravu na mieste aj s preplatením náhradných dielov do stanoveného finančného limitu, odtiahnutie auta do servisu, úhradu nákladov na ubytovanie počas opravy či prepravu domov, ak je doba opravy výrazne dlhšia. Poistenie kryje aj náklady za stratu kľúčov, pri natankovaní zlého paliva, pri defekte či vybitej batérii. Poisťovne pri asistenčných službách ponúkajú aj náhradné auto počas opravy.

Podľa Búlika je v niektorých poisťovniach súčasťou asistencie aj zaslanie náhradného vodiča pre vyzdvihnutie auta kvôli oprave na Slovensku, ak to nie je možné v rozumnom čase urobiť v zahraničí.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: