Škody na požičanom vozidle v zahraničí nekryje cestovné poistenie. Upozornila na to poisťovňa Uniqa. „Poistenie zodpovednosti za škodu v cestovnom poistení kryje škody na zdraví či majetku, ktoré spôsobíte inej osobe. Nevzťahuje sa však na škodu spôsobenú prevádzkou motorového a bezmotorového vozidla, taktiež nie na škodu spôsobenú na prenajatej či požičanej veci,“ upozorňuje manažérka pre cestovné poistenie v poisťovni Uniqa Ľubomíra Hricová.


Prevádzkovateľ požičovne áut by mal mať poistku, ktorá kryje škody na požičanom vozidle zahrnutú v cene za požičanie vozidla, prípadne ju zaplatíte samostatne pri požičiavaní. Túto skutočnosť si je však potrebné overiť pri požičiavaní auta.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: