Keď sa niekto chystá cestovať za hranice Slovenska či Európskej únie (EÚ), je podľa odborníkov cestovné poistenie povinnou výbavou. Vtedy už totiž na pokrytie liečebných nákladov určite nebude stačiť Európsky preukaz zdravotného poistenia. Zbytočné ale nie je mať ani cestovné poistenie v EÚ.

Podľa finančného analytika z OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika totiž verejné zdravotné poistenie nie je náhradou za to cestovné, pretože nepokrýva všetky zdravotné náklady. „Napríklad, v niektorých krajinách môžu vyžadovať zaplatenie za lekársku starostlivosť vopred,“ tvrdí. Európsky preukaz poistenca platí len na území členských štátov EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarska. V zásade tak nie je povinné mať cestovné poistenie v EÚ, ak si cestovateľ platí verejné zdravotné poistenie.

Zdravotné poistenie by malo každému poskytnúť prístup k základným zdravotným službám aj v krajinách EÚ, EHP a Švajčiarska za rovnakých podmienok, aké ich majú dostupné miestni obyvatelia. To automaticky neznamená, že to bude zadarmo. „Niektoré služby, ktoré sú bezplatné alebo lacné v domovskej krajine, môžu byť naozaj draho spoplatnené v inej krajine,“ vysvetľuje M. Búlik. Platiť sa bude napríklad za zubára pri akútnych problémoch.

Cestovné poistenie v EÚ verzus preukaz poistenca

Pre ľudí preto môže byť cestovná poistka užitočná aj mimo ďalekej cudziny. Toto neživotné poistenie totiž slúži na finančné krytie neočakávaných nákladov napríklad na liečbu, za zodpovednosť či krádež. V rámci pripoistenia alebo samostatného poistenia kryje aj storno dovolenky, zájazdu či letenky. Jednotlivé zložky cestovného poistenia si pritom vo väčšine poisťovní môže každý vyskladať podľa svojich potrieb.

Základnou zložkou cestovného poistenia je krytie liečebných nákladov. Ide napríklad o výdavky na lekára, lieky, prepravu, zdravotné pomôcky, pobyt v nemocnici a podobne. Poistka môže zároveň zahŕňať smrť či následky, ktoré klientovi spôsobí úraz. Vtedy poisťovňa prepláca napríklad pri smrti sto percent poistnej sumy osobe, ktorú si poistenec určí v zmluve. Ak si niekto úrazom privodí trvalé zdravotné komplikácie, prepláca sa isté percento z poistnej sumy.

Oproti tomu verejné zdravotné poistenie nekryje súkromné zdravotnícke služby, ktoré nie sú súčasťou verejného zdravotníckeho systému danej krajiny. Ďalej nepokryje cestovné náklady na návrat do domovskej krajiny v prípade ochorenia alebo úrazu, či náklady na zdravotnú starostlivosť, ktorá nie je nevyhnutná alebo naliehavá. Ide napríklad o preventívne prehliadky, očkovania alebo estetické zákroky.

Komerčné poisťovne navyše kryjú aj náklady spojené s ochorením Covid-19. Zahŕňa to liečbu, hospitalizácie, ubytovanie či napríklad storno letenky, ak niekto musel zostať v karanténe a nenastúpi na plánovaný let späť domov. Verejné zdravotné poistenie pokryje len samotnú liečbu či hospitalizáciu.

cestovné poistenie v EÚ
Cestovné poistenie v EÚ nemusí slúžiť len pre prípad zdravotných ťažkostí (Ilustračné foto Finsider: Peter Csernák)

Nejde len o chorobu či úraz

Cestovné poistenie v EÚ pritom nemusí slúžiť len pre prípad zdravotných ťažkostí. M. Búlik pripomína, že okrem toho netreba zabúdať na zodpovednosť za škodu, prípadne poistenie do hôr, ak ide o turistiku. To je napríklad nevyhnutné aj v slovenských horách. Lekárske ošetrenie pri zranení síce kryje zdravotné poistenie, prípadnú pomoc Horskej záchrannej služby (HZS) si ale turisti musia zaplatiť. Poistenie na hory počíta napríklad so zásahom a následnou prepravou vrtuľníkom, čo je najdrahšia položka záchrany.

Samotné poistenie zodpovednosti za škodu, ktoré môže byť súčasťou cestovnej poistky, môže pomôcť v prípadoch, keď poistenec v zahraničí niečo neúmyselne poškodí alebo niekomu spôsobí ujmu na zdraví. Môže ísť napríklad o zničené vybavenie v ubytovaní alebo spôsobenie úrazu pri športe. Poistenie zodpovednosti vtedy kryje náklady priamo na zničené veci, právnu ochranu či nemajetkovú ujmu. Spravidla ale nemôže ísť o škody spôsobené autom alebo v rámci práce.

Okrem toho môže cestovné poistenie v EÚ chrániť aj batožinu. Finančne chránený je tak aj obsah cestovných kufrov, ktoré niekto ukradne alebo budú v rámci prepravy stratené či poškodené. Poisťovňa v prípade batožiny prepláca hodnotu jej obsahu s ohľadom na jeho opotrebovanie. V neposlednom rade môže poistka kryť aj storno poplatky za zrušený let, rezervovanú dovolenku, izbu či zájazd. Ľudia si môžu poistenie storna kúpiť samostatne alebo ako pripoistenie.

M. Búlik ešte pripomína výluky z poistenia. Ide o poistné udalosti alebo okolnosti, ktoré poisťovňa nepreplatí. „Porovnajte si ponuky rôznych poisťovní a vyberte si takú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a očakávaniam. Uistite sa tiež, že vaše cestovné poistenie platí pre celú dobu vášho pobytu v zahraničí a že kryje celú oblasť EÚ. Ak plánujete vykonávať nejaké športové alebo dobrodružné aktivity, overte si, či sú tieto aktivity zahrnuté do vášho poistenia. Poistenie si nezabudnite uzavrieť ešte pred odchodom, aby ste boli krytý hneď, ako opustíte svoj domov,“ dodáva finančný analytik.