Neskoré uzatvorenie poistenia storno poplatkov patrí medzi najčastejšiu chybu, kvôli ktorej môže byť klientom poistenie na nič. Tvrdia to poisťovne, na ktoré sa obrátil portál Finsider.


„Čo sa týka chýb, ktoré sa vyskytujú, ide napríklad o situácie, kedy klient uzatvorí poistenie storna cesty až v čase, kedy už poistná udalosť nastala alebo s časovým odstupom po zakúpení zájazdu. Je potrebné uzatvoriť poistenie najneskôr v deň zakúpenia zájazdu alebo v deň, kedy klient uhradil poslednú zálohu,“ tvrdí hovorkyňa poisťovne Wüstenrot Gabriela Holková.

Akonáhle by niekto chcel poistenie storna uzatvoriť až po rezervovaní si zájazdu, môžu už poisťovne uplatňovať čakaciu dobu. Čakacia doba trvá priemerne dva týždne od uzatvorenia poistenia. Ak by sa v čakacej dobe stala udalosť, kvôli ktorej by daná osobne nemohla vycestovať a teda by si chcela uplatniť poistenie storna, poisťovňa by vzniknutú škodu jednoducho nekryla.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: