Zväčšujúca sa popularita elektrických kolobežiek sa prejavuje aj na náraste počtu nehôd, ktoré spôsobia. „V prípade, že majiteľ kolobežky má uzatvorené poistenie domácnosti, v rámci poistenia zodpovednosti príslušníkov domácnosti má poistené aj škody na zdraví či majetku, ktoré spôsobí svojou jazdou. Škodu v takom prípade za neho uhradí poisťovňa,“ povedal Pavol Pastír z oddelenia poistenia zodpovednosti poisťovne Uniqa.

Podľa neho toto poistenie kryje aj škody, ktoré niekto spôsobí jazdou na prenajatej kolobežke. „Samozrejme, môžu nastať prípady, ak by príčinou kolízie či nehody bol zlý technický stav kolobežky. V takom prípade, hlavne ak tento stav nemohol byť zjavný pre užívateľa kolobežky, by niesol zodpovednosť za zanedbanú údržbu predovšetkým majiteľ alebo prevádzkovateľ týchto elektrických kolobežiek,“ vraví P. Pastír.