Keď si niekto kúpi zájazd alebo letenku do zahraničia, môže sa stať, že napríklad pre chorobu nakoniec nikam nepôjde. Podmienky hotela, cestovnej kancelárie či leteckej spoločnosti sú spravidla nastavené tak, že ľudia o peniaze alebo o ich časť prídu kvôli storno poplatku. Platí to najmä pri nízkonákladových leteckých spoločnostiach a niektorých akciových zájazdoch. Tieto straty ale môže kryť poistenie storna dovolenky.

Poisťovne ho už neponúkajú len v rámci cestovného poistenia. „V niektorých poisťovniach je poistenie storna pevnou súčasťou už samotného produktu, a neviete ho odtiaľ odpoistiť či vyňať, v iných sa dá pripoistiť k vybranému balíku a niekde ho viete uzatvoriť aj samostatne,“ vysvetľuje riaditeľ divízie neživotného poistenia vo Finportali Štefan Fajnor.

Odborníci na poistenie spravidla hovoria, že pri ceste do zahraničia dáva väčší zmysel kúpiť si poistenie storna v rámci balíka s cestovným poistením. V niektorých krajinách je to dokonca povinné. V minulosti sa pritom poistenie storna dovolenky predávalo takmer vždy v rámci balíka cestovného krytia. Podľa finančného analytika z OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika viacero poisťovní takýto balík už neponúka a na poistenie storna sa pozerajú ako na samostatný produkt.

Poistenie storna dovolenky má svoje podmienky

Hlavným dôvodom pre poistenie storna dovolenky je preplatenie nákladov, ktoré poistenému vzniknú, pretože nemôže vycestovať a využiť objednanú službu. Hotel, cestovná kancelária či letecká spoločnosť mu tak účtujú storno poplatok. V zásade platí, že aj keď má klient poistenie storna, letenku či dovolenku nemôže zrušiť z akéhokoľvek dôvodu. „Dôvody, pri ktorých si klient môže uplatňovať storno, sú napríklad akútna choroba alebo úraz poisteného, ale môže to byť aj akútna choroba, úraz či smrť blízkej osoby. Taktiež tam môže spadať aj škoda na majetku, ktorá bola spôsobená živlom, alebo aj trestným činom, napríklad vlámaním,“ vymenúva Š. Fajnor.

Poisťovne ponúkajú aj rozšírené balíky, pri ktorých akceptujú viac dôvodov na preplatenie storna. Vtedy je poistka drahšia. Sú tam napríklad strata alebo zničenie cestovných dokladov, nedobrovoľná strata zamestnania, žiadosť o rozvod, zamietnutie žiadosti o vízum, predvolanie na súdne konanie, zmeškanie nástupu či dopravná nehoda, prípadne aj tehotenstvo. V dôvodoch sa objavujú aj nevyužitie cesty pre prípad oneskoreného nástupu alebo predčasného ukončenia cesty oproti pôvodnému plánu.

M. Búlik pripomína, že medzi poistné udalosti patrí aj nariadená karanténa pri nákazlivej chorobe, aj keď tento bod, zavedený kvôli ochoreniu covid-19, je aktuálne na Slovensku bezpredmetný. Poistenie storna dovolenky môže podľa jeho slov kryť aj alergiu na povinné očkovanie pre cieľovú krajinu, teroristický útok či živelnú pohromu menej ako sto kilometrov od cieľového letoviska. Jedna z poisťovní na slovenskom trhu podľa M. Búlika plní z poistenia storna aj v prípade znásilnenia poistenej osoby.

Jednou z dôležitých vecí je aj deň, kedy si klient poistku kúpi. „Ideálne je riešiť poistenie storna najneskôr v deň, keď sa daný zájazd rezervuje a platí sa zaň záloha. Akonáhle by sme chceli poistenie storna uzatvoriť až po rezervovaní si zájazdu, môžu už poisťovne uplatňovať čakaciu dobu, ktorá je priemerne v dĺžke 14 dní od uzatvorenia poistenia. Ak by sa v čakacej dobe stala udalosť, kvôli ktorej by daná osobne nemohla vycestovať a teda by si chcela uplatniť poistenie storna, poisťovňa by neuhradila vzniknutú škodu,“ upozorňuje Š. Fajnor. Neskoré uzatvorenie podľa poisťovní patrí medzi najčastejšiu chybu, kvôli ktorej môže byť klientom poistenie na nič.

Poistenie storna dovolenky
Stratu peňazí za nevyužitý zájazd či letenku môže kryť takzvané poistenie storna dovolenky. (Ilustračné foto: Unsplash)

Dôležitá je aj spoluúčasť

Samostatné poistenie storna dovolenky môže kryť v podstate všetko, čo si klient zaplatil, nevyužil a tak prišiel o svoje peniaze. Dôležité je zahrnúť celkovú hodnotu služby či zájazdu do poistnej sumy. „Cena poistenia storna sa odvodzuje od hodnoty zájazdu, ktorý si poisťujeme. Poisťovňa sa totiž zaväzuje v prípade poistnej udalosti uhradiť storno poplatky, ktoré sú krátko pred odchodom štandardne stopercentné. To znamená, že poisťovňa sa zaväzuje preplatiť poistnú sumu odvodenú od celej hodnoty zájazdu,“ vysvetľuje M. Búlik. Poisťovne preplácajú stornopoplatky za všetky služby súvisiace s poisteným zájazdom.

Samotná poistka pritom podľa odborníkov stoji zhruba tri až päť percent z hodnoty, ktorú chce mať klient poistením krytú. Čiže ak dovolenka stála tisíc eur, poistenie storna alebo pripoistenie storna k cestovnému poisteniu bude stáť zhruba 30 až 50 eur. Poisťovne sa pri poistení storna líšia aj spoluúčasťou. Kým niektoré spoluúčasť neuplatňujú vôbec, iné vyžadujú od klienta spoluúčasť päť alebo desať percent. „V niektorých poisťovniach je zase plnenie striktne obmedzené na 80 alebo 90 percent storno poplatku. Pri výbere poistenia teda treba vziať do úvahy nielen samotné poistné, ale aj spoluúčasť a predmet plnenia,“ upozorňuje M. Búlik.

Ponuky pre poistenie storna dovolenky sa líšia aj vo výške poistnej sumy. Niektoré poisťovne majú maximálny limit, ktorý v prípade storna neprekročia. Klient tak nemusí získať všetky stratené peniaze späť. M. Búlik pripomína, že aj v poisťovniach, ktoré nelimitujú celkovú poistnú sumu za zrušenie celého zájazdu, zvyknú mať limity poistné udalosti obmedzujúce komfort cestujúceho. Napríklad pri prerušení cesty sa na nevyčerpané služby vzťahuje bežne limit 500 eur, pri oneskorenom návrate domov je to často sto eur.

Lístky do divadla či požičané auto poistka (ne)kryje

Aj keď poistenie storna dovolenky kryje všetky služby, ktoré sú s cestou spojené, nemusí to platiť v každom prípade. Ľudia sa napríklad nemôžu vždy spoliehať, že sa im vrátia peniaze za požičané auto či vstupenky na podujatie. Podmienky v jednotlivých poisťovniach sa líšia.

„V rámci poistenia storna sú klientovi kryté náklady na storno zakúpenej cesty, letenky, cestovné lístky, rezervácia ubytovania, ale aj služby ponúkané organizátorom cesty. Ak by boli napríklad vstupenky na podujatie v rámci zakúpenej cesty z ponuky organizátora, poistenie storna sa na nich vzťahuje,“ vysvetľuje podmienky v poisťovni Wüstenrot jej hovorkyňa Gabriela Holková.

Iné je to napríklad v poisťovni Uniqa, ktorá síce v rámci poistenia storna kryje náklady za zrušenie zájazdu, ubytovania, cestovného lístka, pripadne poplatku za jazykový kurz, no požičanie auta, karavanu či motorky do poistenia storna nespadá. „Čo sa týka storna vstupeniek či lístkov na podujatia alebo koncerty, na to ponúkame samostatný produkt poistenie storna vstupenky, storno vstupenky teda nie je súčasťou poistenia storna v cestovnom poistení,“ tvrdí hovorkyňa poisťovne Uniqa Beata Lipšicová.

Aj poisťovňa Union hovorí, že poistenie storna dovolenky sa nevzťahuje na individuálne požičanie či prenajatie auta v zahraničí. To neplatí jedine v prípade, že bol prenájom vozidla zakúpený ako spojená služba cestovného ruchu a je zahrnutý v cene zájazdu. Rovnako je to aj v prípade vstupeniek na rôzne druhy kultúrnych, športových a iných podujatí. Poisťovňa Kooperativa zase v rámci poistenia strona požičanie auta či vstupenky na nejaké podujatie nekryje vôbec.