Cestovné poistenie obsahuje okrem krytia zdravia či majetku v zahraničí aj špecifické poistenie storna. Tento produkt poisťovne ponúkajú buď v rámci balíku cestovnej poistky, ďalej ako pripoistenie, ale aj ako samostatný produkt. Jeho úlohou je kryť náklady na vyúčtované storno poplatky za zrušené cesty do zahraničia. Týka sa to napríklad dovolenky, zájazdov, ubytovania, letenky alebo iných cestovných lístkov.

Inak povedané, ak niekto zruší dovolenku, rezerváciu izby v hoteli, plánovaný let či cestu vlakom, nemusí dostať späť celú zaplatenú sumu, aj keď službu nakoniec nevyužil. Poskytovateľ služby si z ceny totiž strhne storno poplatok, ktorý môže byť v rôznej výške. V zásade ale platí, že čím neskôr sa služba zruší, tým vyšší je aj storno poplatok. Každá poisťovňa má tiež určené dôvody, kedy klientovi takéto náklady preplatí.

Poistenie storna môže kryť poplatky za:

  • zrušený zájazd alebo dovolenku ako celok,
  • zrušenú rezerváciu ubytovania alebo pobytu,
  • storno cestovných lístkov na vlak, autobus, loď či lietadlo.

Úraz, smrť či strata dokladov

V zásade platí, že aj keď má klient poistenie storna, letenku či dovolenku nemôže zrušiť z akéhokoľvek dôvodu. V základnom balíku poisťovne spravidla preplácajú zrušenú cestu napríklad z dôvodu choroby, úrazu či smrti, pri strate dokladov či vojenských povinnostiach, prípadne z dôvodu živelnej udalosti v cieľovej destinácii. Pri zdravotných problémoch či smrti môže ísť aj o spolucestujúceho či blízku osobu.

Poisťovne ponúkajú aj rozšírené balíky, kde je akceptovaných dôvodov na preplatenie storna o niečo viac. Vtedy je poistka drahšia. Sú tam napríklad škody na majetku, strata alebo zničenie cestovných dokladov, nedobrovoľná strata zamestnania, žiadosť o rozvod, zamietnutie žiadosti o vízum, predvolanie na súdne konanie, zmeškanie nástupu či dopravná nehoda, prípadne aj tehotenstvo.

V dôvodoch sa objavujú aj nevyužitie cesty pre prípad oneskoreného nástupu alebo predčasného ukončenia cesty oproti pôvodnému plánu. V praxi tak ide o nepredvídateľné udalosti, čo je samotnou podstatou fungovania poistenia. Ľudia by sa tak nemali spoliehať, že im poistenie storna pomôže v prípadoch, kedy si cestu do zahraničia rozmyslia alebo vycestovať nemôžu z iných osobných dôvodov.

Poistku si treba kúpiť zároveň so zájazdom

Poisťovne a odborníci tiež odporúčajú, aby si dovolenkári kúpili poistenie storna v rovnaký deň, kedy si zaplatia za dovolenku alebo rezerváciu letenky. Poistku by mali zvážiť najmä tí, ktorí si kupujú cestu aj niekoľko týždňov dopredu. Ide napríklad o takzvané first moment dovolenky alebo plánované služobné cesty, kedy si ľudia kupujú letenky aj niekoľko mesiacov dopredu. Vtedy je totiž riziko vyššie.

Partner sprostredkovateľskej spoločnosti Umbrella Group Michal Ďuriš hovorí, že v týchto prípadoch platia takzvané Murphyho zákony. „Čím dlhší je čas medzi kúpou leteniek, ubytovania či zájazdu a samotným odchodom na dovolenku, o to väčšia je pravdepodobnosť, že sa medzičasom niečo pokazí. V prípade, že ide o vysoké sumy, je rozumné zvážiť poistenie storna,“ tvrdí M. Ďuriš.

Keď potom vznikne poistná udalosť, je nutné bez zbytočného odkladu zrušiť rezervovanú službu u poskytovateľa, aby sa nezvyšoval storno poplatok. Dovolenkári musia mať zároveň k dispozícii všetky doklady potrebné k poistnému plneniu. Spravidla sú to potvrdenky o zaplatení cestovnej služby, o výške storno poplatku a podobne. Pri zdravotných problémoch musia mať napríklad potvrdenie od lekára.

Koľko stojí poistenie storna

Podľa M. Ďuriša je pritom podstatné, cez akú poisťovňu si ľudia vybraný produkt kúpia, pretože ich podmienky sú odlišné. „Niektoré napríklad žiadajú kúpu poistenia už v deň kúpy zájazdu, iným stačí termín najneskôr 14 dní pred odchodom na dovolenku. Líši sa aj pohľad na vis maior, teda okolnosti, ktoré poisťovňa považuje za oprávnené pre vyplatenie poistenia – ochorenie v rodine, tehotenstvo, zamietnutie víz, zmeškanie letu a podobne,“ vysvetľuje.

Cena poistky sa odvíja od viacerých faktorov. Aj keď ide o interné nastavenie každej poisťovne, v zásade platí, že do ceny sa najviac premieta celková cena zájazdu, dovolenky či letenky. Ďalej o nej môže rozhodovať napríklad dĺžka pobytu či cieľová destinácia. Jedna poistka môže pritom kryť aj viac ako dve osoby, ktoré do zahraničia cestujú. Rozdiel v cenníku je potom ešte pri balíkoch krytia. V drahšom balíku poisťovne ponúkajú viac dôvodov, pri ktorých sa môže uplatniť poistenie storna.

Povedzme, že v auguste tohto roka bude manželský pár cestovať na dva týždne do Turecka. Celkovo zaplatili za dovolenku pri mori 2500 eur. Poistku si vybavujú v rovnaký deň, kedy zaplatili aj za svoju zahraničnú cestu. V tomto prípade sa podľa porovnávačov ceny začínajú niekde na úrovni 40 eur v rámci cestovného poistenia. Nezahŕňa to však krytie zodpovednosti, batožiny a úrazu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: