Zrušenie životného poistenia by mali ľudia podľa odborníkov vždy dobre zvážiť. V praxi by to mohlo znamenať aj vyššiu cenu poistky či dokonca nepoistiteľnosť. Životná poistka by totiž mala v zásade kryť škody, ktoré ľuďom počas ich pracovného a súkromného života napácha najmä choroba či úraz. Aj uzatvárať by sa malo práve v čase, kedy sú poistenci ešte zdraví a mladí.

Počas života si potom môže každý tento poisťovací produkt prispôsobovať aktuálnej životnej situácii a svojim potrebám. Mení sa totiž povaha a rizikovosť povolania, rodinný status, pribudnú deti či hypotéka. S vyšším vekom zároveň rastie riziko niektorých chorôb, čím sa zvyšuje aj cena niektorých druhov poistného krytia v rámci životnej poistky.

Redakcia Finsideru sa preto piatich odborníkov pýtala, či sa vôbec oplatí zrušenie životného poistenia v jednej poisťovni a jeho uzatvorenie v novej. Experti zároveň vysvetľujú, kedy a pre koho je to výhodné a pre koho zase nie je.

Odborníci v ankete:

Marián Búlik, finančný analytik z OVB Allfinanz Slovensko

Najmä v rizikovom životnom poistení sa podmienky v posledných rokoch rýchlo zlepšujú. Zrušením staršej zmluvy tak možno za rovnaké poistné získať bonusovú poistnú ochranu alebo vyššiu poistnú sumu. Vždy sa však treba pozrieť na aktuálnu životnú situáciu človeka a podľa toho posúdiť, či ho zmluva dostatočne chráni a ak nie, hľadať riešenie súbežne s porovnaním podmienok s inými produktmi a poisťovňami. Ak je poistná ochrana nastavená primerane životnej situácii a človek je poistnými rizikami dostatočne chránený, vždy stojí za to porovnanie s konkurenciou a plnením za dané poistné.

Vyššie povedané platí aj pri starších zmluvách s kapitálovým životným poistením. Pri týchto zmluvách, často s technickou úrokovou mierou aj vyše troch percent je však potrebné dôkladne zvážiť ich prípadné ukončenie a nahradenie kapitálovej zložky investičným sporiacim produktom. Aj keď totiž aktuálne nedokážu úročením poraziť infláciu, segmentu konzervatívnejších klientov zaručujú aspoň nejaký garantovaný obnos napríklad na dôchodku.

Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ Partners Investments

Za určitých podmienok sa oplatí zrušenie životného poistenia. Závisí, aký je produkt starý a či je možné ho servisovať, teda upraviť na aktuálnu situáciu. Dôležitým faktorom je aj zmena zdravotného stavu klienta. Pokiaľ sa zhoršil, bude v novom poistení viac výluk. Tak ako sa všetko vyvíja, aj v životnom poistení je potrebný pravidelný servis, nakoľko sa menia ponúkané produkty aj potreby človeka.

Katarína Faktorová, riaditeľka divízie životného poistenia v spoločnosti Finportal

Je to veľmi individuálne, ale za určitých podmienok sa oplatí zrušiť staršie zmluvy, nakoľko kvalita produktov za posledné roky výrazne vzrástla. Poisťovne v tomto trende pokračujú a svoje produkty neustále vylepšujú. Vždy však treba brať ohľad v prvom rade na klienta, aby sme mu zrušením zmluvy nepoškodili. Za zrušenie staršej zmluvy sa prikláňame napríklad v prípade, ak na novej zmluve dostane klient lepšie podmienky týkajúce sa krytia, ceny, prípadne benefitov navyše.

Naopak, neodporúčame rušiť zmluvy, pokiaľ sa klientovi zhoršil zdravotný stav a mohlo by sa stať, že do nového poistenia by vstupoval za zhoršených podmienok. Rovnako staré kapitálové zmluvy s výhodným úročením odporúčame ponechať aktívne. V súvislosti s rušením zmlúv treba spomenúť aj čakacie doby jednotlivých pripoistení, na nových zmluvách totiž začnú plynúť odznova. Aktuálne však už existujú poisťovne, ktoré tento problém vyriešili takzvanou akceptáciou čakacích dôb, kedy sa čakacia doba prenáša z pôvodnej zmluvy na novú a klient je tak ihneď krytý.

Zrušenie životného poistenia
Zrušenie životného poistenia treba vždy dobre zvážiť. (Ilustračné foto: Freepik)

Ivan Kahanec, analytik spoločnosti Brokeria

Takáto zmena životného poistenia má pre klienta zmysel v prípade, že mu prináša pridanú hodnotu a že je nové poistenie výhodnejšie. To nemusí vyslovene znamenať nižšie poistné. Bezdôvodná zmena životného poistenia sa neoplatí. Každá zmena životného poistenia by mala byť podložená rozumným dôvodom. Napríklad výhodnejšie poistné, výrazná životná zmena, pripoistenie nových rizík, inovácie jednotlivých produktov a pripoistení a podobne.

V takomto prípade sa zmena môže oplatiť a klienti ňou získajú lepšie krytie a moderný produkt. Zmena poistenia nemusí byť pre klienta výhodná v prípade, že sa mu medzičasom zhoršil zdravotný stav a klient by mal niektoré riziká vylúčené alebo by mal prirážku k cene. V niektorých prípadoch môže byť zhoršenie stavu také, že sa klient stane nepoistiteľným.

Peter Mocker, analytik v spoločnosti Swiss Life Select

Život je plný prekvapení a môžu nastať okolnosti, pri ktorých bude chcieť klient zvýšiť svoje krytie alebo zmeniť existujúcu životnú poistku, obzvlášť keď daná poisťovňa nemá vo svojom portfóliu dané riziká, ktoré klient potrebuje, alebo klient zažil negatívne skúsenosti s likvidáciou poistných udalostí danej poisťovne. Keď sa zmenia okolnosti klientovho života, mal by zmeniť aj svoje životné poistenie. Ak nebudete svoje poistenie aktualizovať, ochrana, ktorú má, už nemusí stačiť.

Samozrejme nie je vždy nutné zmeniť aj poisťovňu. Ak zmeny môžem vykonať vo svojej existujúcej poisťovni, tak to v nej aj urobím. Dôvod na zmenu poisťovne je len v prípadoch hore uvedených, kedy klienti nemajú dané riziko, majú zlé skúsenosti s likvidáciou danej poisťovne a podobne. Ak spláca klient hypotéku rýchlejšie, ako predpokladal, môže znížiť hodnotu svojho poistenia a znížiť svoje poistné.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: