Investičné životné poistenie prešlo zmenami. Od začiatku vlaňajška je po novele zákona o poisťovníctve o niečo výhodnejšie pre samotných klientov. Najväčší problém bol v tom, že prvé roky od uzatvorenia poistky klient v podstate len splácal poplatky a províziu. Až potom sa jeho peniaze reálne začali zhodnocovať v investičných nástrojoch.

Po novom je poisťovňa povinná v prvom roku trvania poistnej zmluvy investovať najmenej 50 percent zo zaplateného poistného, v druhom aspoň 60 percent a v treťom roku 70 percent z poistného. Novinka by mala zabezpečiť aj to, že po predčasnom vypovedaní zmluvy sa klientovi vráti aspoň časť zaplatených peňazí za investičnú poistku.

Od novely si vtedajšie vedenie rezortu financií sľubovalo, že bude tento druh poistenia pre ľudí o niečo výhodnejší a atraktívnejší. Redakcia Finsideru sa preto piatich odborníkov pýtala, či sa naozaj oplatí v súčasnosti uzatvárať investičné životné poistenie a na dôvod ich odpovede.

Odborníci v ankete:

Peter Mocker, analytik a kouč pre oblasť poistenia zo Swiss Life Select Slovensko

Nie, momentálne sa to neoplatí. Oveľa výhodnejšie je uzavrieť si osobitne rizikové životné poistenie a samostatne priamo investovať. Výhodou samostatného investovania sú minimálne poplatky, možnosť variability, flexibilita a možnosť investovať do fondov či ETF.

Marián Búlik, finančný analytik z OVB Allfinanz Slovensko

Nie aj áno. Je zrejmé, že z hľadiska poplatkov je najvýhodnejšie uzavrieť samostatné rizikové životné poistenie a nastaviť samostatné pravidelné investovanie. Osobitne pri investovaní je ponuka skutočne široká a umožňuje oveľa efektívnejšie nastaviť dostatočne vybalansované investičné portfólio. Investičné životné poistenie dnes vo väčšine prípadov nie je najlepšie riešenie pre tých, ktorí si chcú poistením finančne chrániť zdravie a život a zároveň zhodnocovať svoje úspory. Stále však existujú výnimky, kedy je investičné životné poistenie relevantné riešenie.

Pre klienta je výhodnejšie použiť investičné životné poistenie vtedy, ak mu umožňuje lacné poistenie smrti. To je možné dosiahnuť v produktoch s vnoreným rizikom smrti. Niektoré produkty investičného životného poistenia už majú smrť kalkulovanú týmto spôsobom a ich cena, teda poistné za riziko smrti, prirodzene rastie s vekom a teda pravdepodobnosťou úmrtia klienta. Ak by klient takéto poistenie smrti ukončil predčasne, povedzme po piatich rokoch, celkovo by zaplatil za riziko smrti výrazne menej, ako keby sa poistil v rizikovom životnom poistení, kde by od začiatku platil tzv. priemerovanú cenu za riziko smrti.

Investičné životné poistenie je tiež možnosťou, ak chce mať klient výrazne vyššiu poistnú sumu pre prípad smrti. V takom prípade a za podmienky udržania poistnej zmluvy počas obdobia 15 či 20 rokov a viac môže byť výhodnejšie sa poistiť a zároveň investovať v zmluve investičného poistenia. Stúpajúca nasporená suma totiž v neskorších rokoch výrazne znižuje poistné za krytie smrti. Avšak prepočet a výber ideálneho riešenia je práca pre skúseného sprostredkovateľa.

Investičné životné poistenie
Investičné životné poistenie – ilustračný obrázok (zdroj: Freepik)

Ivan Kahanec, analytik z Brokeria

Nie, neoplatí. Investičné životné poistenia patria už do histórie, kedy sme lepšie možnosti na trhu nemali. Ich veľkou nevýhodou sú relatívne vysoké poplatky v rámci investičnej časti v porovnaní s priamou investíciou do podielových fondov alebo ETF. Najmä vysoké priebežné poplatky zhltnú veľkú časť potencionálneho výnosu.

Ďalšou nevýhodou je obmedzená flexibilita zmluvy. Pri dynamických zmenách na poistnom trhu môžu byť dnes zmluvy uzatvorené pred štyrmi až piatimi rokmi pomerne zastarané a nové pripoistenia spravidla nie je možné uzatvoriť na staré zmluvy. Jednou z nevýhod je aj fakt, že ak sa klient dostane do finančne ťažkej životnej situácie, zruší celú zmluvu.

Teda nemôže urobiť to, že preruší len sporenie a ostane mu poistná ochrana. Všetky tieto negatíva rieši samostatná zmluva rizikového životného poistenia a samostatná zmluva investičného sporenia. Klient získa flexibilitu, väčšiu ponuku a výhodnejšie podmienky.

Maroš Ovčarik, finančný analytik a generálny riaditeľ Partners Investments

K otázke investičného životného poistenia je potrebné pristupovať veľmi individuálne. Vhodnosť a výhodnosť tohto produktu nie je možné posúdiť bez zhodnotenia celkovej finančnej situácie klienta ako aj jeho finančných zvykov a návykov. V každom prípade nie je vhodné investičné životné poistenie voliť ako jediný nástroj na zhodnocovanie voľných finančných prostriedkov klienta. Pri vytváraní dlhodobých finančných rezerv je dôležité diverzifikovať. Diverzifikácia predstavuje jednu z hlavných zásad správneho investovania.

Erik Lehocký, team Leader v TOWER Finance

Investičné životné poistenie je zastaralý produkt, ktorý vznikol ešte v čase, keď klienti nevedeli investovať svoje peniaze priamo do podielových fondov a chceli svoje peniaze zhodnotiť. Tento produkt je zložený z dvoch častí, a to poistného krytia a investície. Jeho veľkou nevýhodou je neprehľadná štruktúra poplatkov, ktoré klient za investovanie a správu svojich peňazí platí. Keď spočítame všetky náklady zistíme, že klient stráca cez takúto „sporiacu“ poistku tisíce eur.

V súčasnosti je to skôr dobrý produkt pre poisťovňu, nie však pre klienta. Mnoho klientov si tento produkt uzatvára, lebo si myslia, že keď poistenie zanikne, poisťovňa im vráti späť všetky peniaze, ktoré jej platili. Klient má v takomto prípade nárok iba na časť zo svojich peňazí, ktoré smerujú do investičnej zložky, pretože žiadna poisťovňa vám nevráti peniaze, ktoré jej platíte za poistné krytie. Klienti však častokrát ani nevedia aká časť z peňazí, ktoré platia ide na krytie, a aká sa investuje.

Časy sa ale zmenili a na trhu je veľa spôsobov ako môže klient zhodnocovať svoje peniaze za omnoho nižšie náklady a za lepších podmienok. V niektorých krajinách dokonca už tento produkt poisťovne prestali poskytovať z dôvodu reputačného rizika. Každý, kto má v súčasnosti stále platnú takúto zmluvu investičného poistenia, by sa mal poradiť a nechať si takéto poistenie prehodnotiť.