Ľudia sa po turistickej prestávke z dôvodu pandémie koronavírusu chystajú opäť cestovať. Dokazuje to zvýšený záujem o cestovné poistenie, ktorý avizujú viaceré poisťovne na slovenskom trhu. Nejde pritom len o letné mesiace. Napríklad podľa interných štatistík Allianz – Slovenskej poisťovne sa u nej nákup cestovného poistenia len za prvé štyri mesiace tohto roka medziročne zvýšil o 234 percent.

Štatistiky ukazujú, že niektorí ľudia si pri ceste do zahraničia myslia aj na cestovné poistenie. Podľa odborníkov ide pritom o „povinnú výbavu“ pri dovolenkovaní. Toto neživotné poistenie totiž slúži ako finančné krytie neočakávaných nákladov napríklad na liečbu, za zodpovednosť či krádež a v rámci pripoistenia alebo samostatného poistenia kryje aj storno dovolenky, zájazdu či letenky.

Čo všetko môže kryť cestovné poistenie:

  • Liečebné náklady a asistenčné služby
  • Náklady spojené s ochorením Covid-19
  • Úrazové poistenie
  • Poistenie batožiny
  • Poistenie zodpovednosti za škodu
  • Poistenie storno poplatkov

Jednotlivé zložky cestovného poistenia si pritom vo väčšine poisťovní môže klient vyskladať podľa svojich potrieb. Poisťovne zároveň predávajú krátkodobé cestovné poistenie napríklad na dovolenku, ale aj celoročné poistky pre ľudí, ktorí sú často na zahraničných cestách. O cene rozhoduje aj to, či ide o dovolenkovú alebo pracovnú cestu za hranice Slovenska.

Krytie liečby a ošetrenia sú základ

Základnou zložkou cestovného poistenia je krytie liečebných nákladov. Pri cestovaní za hranice totiž ľuďom v prípade zdravotných ťažkostí nemusí stačiť Európsky preukaz zdravotného poistenia. Za prvé, platí len na území členských štátov Európskej únie (EÚ), Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a Švajčiarska, a za druhé, zdravotné poistenie nemusí pokryť všetky liečebné náklady.

Cestovné poistenie v rámci liečebných nákladov pokrýva napríklad výdavky na lekára, lieky, prepravu, zdravotné pomôcky, pobyt v nemocnici a podobne. Dôležité sú v tomto prípade aj poistné limity, ktorých výška by sa mala odvíjať od toho, kde klient cestuje. Náklady na zdravotnú starostlivosť sa totiž v jednotlivých krajinách líšia.

Poistka môže zároveň zahŕňať smrť či následky, ktoré klientovi spôsobí úraz. Vtedy poisťovňa prepláca napríklad pri smrti sto percent poistnej sumy osobe, ktorú si poistenec určí v zmluve. Ak si niekto úrazom privodí trvalé zdravotné komplikácie, prepláca sa isté percento z poistnej sumy.

Poisťovne na slovenskom trhu prostredníctvom takzvaného verejného prísľubu zároveň kryjú aj náklady spojené s ochorením Covid-19. Zahŕňa to liečbu, hospitalizácie, ubytovanie či napríklad storno letenky, ak niekto musel zostať v karanténe a nenastúpi na plánovaný let späť domov.

Batožina, zodpovednosť a storno

Ďalšími zložkami cestovného krytia môžu byť poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti za škodu. V prvom prípade si klient chráni hlavne obsah cestovných kufrov, ktoré mu niekto napríklad ukradne. Poistka ale zahŕňa aj poškodenie batožiny pri havárii či živelnej udalosti, prípadne aj jej stratu alebo poškodenie pri ceste. Môže sa to stať napríklad pri preprave lietadlom, kedy sa kufor stratí pri tranzitnom prestupe alebo ho poškodia zamestnanci letiska.

Poisťovňa v prípade batožiny prepláca hodnotu jej obsahu s ohľadom na jeho opotrebovanie. Spravidla sa v zmluve dohodne aj maximálna poistná suma, ktorú klient v prípade poistnej udalosti dostane. V každej poisťovni sa tiež v rámci poistnej sumy limitujú cennosti, elektronika či iné hodnotné veci.

Cestovné poistenie
Cestovné poistenie by mal byť podľa odborníkov povinnou výbavou pri dovolenke. (ilustračné foto: Unsplash)

Poistenie zodpovednosti za škodu môže pomôcť v prípade, keď klient v zahraničí niečo neúmyselne poškodí alebo niekomu spôsobí ujmu na zdraví. Môže ísť napríklad o zničené hotelové vybavenie alebo spôsobenie úrazu pri plážovom volejbale. Poistenie zodpovednosti vtedy kryje náklady priamo na zničené veci, právnu ochranu, nemajetkovú ujmu a podobne. Spravidla ale nemôže ísť o škody spôsobené vozidlom alebo v rámci pracovnej činnosti.

Cestovné poistenie môže obsahovať aj poistenie storna. Ide o krytie nákladov na zrušený let, rezervovanú dovolenku, izbu či zájazd. Ľudia si môžu poistenie storna kúpiť samostatne alebo ako pripoistenie. Niektoré poisťovne ho ponúkajú v rámci základného balíka cestovného poistenia. Poisťovňa vtedy prepláca storno cestovných lístkov, leteniek, rezervovanej hotelovej izby a podobne.

Každá poisťovňa má určené dôvody, kedy storno za klienta preplatí. Môže to byť napríklad z dôvodu choroby, úrazu či smrti, pri strate dokladov či vojenských povinností, prípadne z dôvodu živelnej udalosti v cieľovej destinácii. Poisťovne ponúkajú aj rozšírené balíky, kde je akceptovaných dôvodov na preplatenie storna o niečo viac. Vtedy je poistka drahšia.

Koľko stojí cestovné poistenie a aké sú výluky

Akú sumu zaplatíme za cestovné poistenie, závisí predovšetkým od nastavených parametrov. Rozhoduje o nej napríklad cieľová destinácia. Poisťovne spravidla ponúkajú poistenie v rámci Slovenska, celej Európy alebo celého sveta. Ďalej rozhoduje fakt, či ide o dovolenku, ktorá môže zahŕňaj aj športy, alebo klient cestuje z pracovných dôvodov. Cenovku tiež určuje počet poistených osôb, trvanie cestovného poistenia a zložky, ktoré cestovná poistka zahŕňa.

Napríklad ak sa niekto tento rok chystá na dva týždne do Chorvátska, bude mu stačiť krátkodobé cestovné poistenie v rámci Európy. V prípade cestovania autom by malo stačiť poistenie liečebných nákladov, úrazu a zodpovednosti za škodu. Pre dve osoby sa podľa porovnávača najpoistenie.sk môže cena v tomto prípade pohybovať od zhruba 29 eur do 53 eur.

K takto nastaveným parametrom môže poistka aj s pripoistením storna za zájazd v hodnote tisíc eur stáť zhruba 77 eur. Pri poistení storna platí, že sa jeho cena odvíja od sumy dovolenky či letenky. Klienti by si ho tiež mali uzatvoriť hneď potom, ako si dovolenku či zájazd objednajú. Čím skôr si storno poistia, tým je cena poistky nižšia.

Tak, ako pri iných poistkách, aj pri tých cestovných platia takzvané výluky. Ide o poistné udalosti alebo okolnosti, ktoré poisťovňa nepreplatí. Pri cestovnom poistení ide napríklad o varovanie ministerstva zahraničných vecí pred vycestovaním do nebezpečných krajín. Do výluk ale patria aj škody spôsobené alkoholom alebo omamnými látkami, ignorovanie povinného očkovania, tehotenstvo či chronické choroby.

Niektoré poisťovne tiež v základnom balíku nekryjú rizikové a adrenalínové športy. Ak ich niekto chce mať kryté, musí si ich pripoistiť a za poistku zaplatiť viac peňazí. Bez toho sa môžu vyskytovať vo výlukách z poistenia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: