Keď si chce dôchodca uzatvoriť cestovné poistenie, z poisťovne môže prísť zamietavá odpoveď. Dôvodom je vyšší vek záujemcu o toto poistenie. Cestovné poistenie pre seniorov môže byť vo všeobecnosti nedostupné, ak majú viac ako 70 rokov. Niektoré poisťovne majú túto hranicu posunutú vyššie. Vo väčšie prípadov si starší ľudia nemôžu uzatvoriť celoročné cestovné poistenie. V rámci neživotného poistenia ide o jediný produkt, kedy sa ľudia kvôli veku nemusia dostať k poisteniu.

„Starší ľudia predstavujú väčšie riziko pre poisťovne pre možnú poistnú udalosť v zahraničí. Je tam oveľa väčšia šanca na nutné lekárske ošetrenie, či už z dôvodu väčšej pravdepodobnosti ochorenia, alebo aj ľahšieho vzniku úrazu. Tu majú poisťovne dve možnosti. Buď by toto riziko zohľadnili všeobecne v cene poistenia pre každého klienta, teda by bolo drahšie aj pri nesenioroch, alebo by zohľadňovali toto riziko vo všeobecnosti len pre seniorov nad 70 rokov, a teda by mali drahšie poistenie len v tomto segmente,“ vysvetľuje riaditeľ divízie neživotného poistenia z Finportalu Štefan Fajnor.

Poisťovne kalkulujú aj s väčšou administratívnou záťažou. Väčší počet poistných udalostí pri starších ľuďoch znamená aj zvýšenie nákladov na byrokraciu. Niektoré poisťovne sa preto rozhodli, že nebudú starším klientom predávať cestovné poistenie. Na trhu sú stále aj také, v ktorých si seniori toto krytie dojednať vedia. Š. Fajnor pripomína, že obmedzenie poistenia pre seniora nad 70 rokov pri krátkodobom poistení je ojedinelé. Pri týchto produktoch zase existuje rozdiel v sadzbách pri veku do 70 a nad 70 rokov. Poistenie preto môže byť pre nich o niečo drahšie ako pre mladších ľudí.

(Ne)dostupné cestovné poistenie pre seniorov

Ľudia nad 70 či 75 rokov majú stále možnosť poistiť sa krátkodobo i na celý rok. To, či sa im dané poistenie oplatí, závisí hlavne od toho, ako často a kde budú cestovať. Rozhoduje o tom aj ich zdravotný stav, prípadne či majú chronické ochorenia, na ktoré sa liečia. Podmienky sa v rámci jednotlivých poisťovní na trhu líšia.

Napríklad Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka na výber zo štyroch druhov ročných cestovných poistení a viacerých pripoistení. Seniori si tam nemôžu uzatvoriť polročné alebo celoročné poistenie. „Za seniora pre účely poistenia považujeme osobu, ktorá v deň poistenia, alebo deň pred začiatkom poistenia dovŕšila 71 rokov,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Helena Kanderková. Pri krátkodobom cestovnom poistení vekový limit Allianz síce neuplatňuje, ale pri seniorovi je v rámci neho vylúčené krytie smrti spôsobené úrazom. Zvyšné riziká sú rovnaké ako pri mladších ľuďoch.

Cestovné poistenie pre seniorov má svoje vekové obmedzenia aj v poisťovni Union. Ľudia nad 70 rokov si celoročné poistenie nekúpia. To neplatí pre krátkodobé cestovné poistenie, pri ktorom nie je stanovený vekový limit. „Ponúkaný rozsah poistenia ani limity poistného krytia sa v ničom nelíšia od poistenia pre osoby do 70 rokov veku. Odlišné môžu byť podmienky poistenia týkajúce sa dĺžky poistenia,“ tvrdí hovorkyňa Unionu Kristína Baluchová.

Pre seniora nad 70 rokov nie je možné uzatvoriť ročné cestovné poistenie ani v poisťovni Kooperativa. Pri krátkodobom poistení je podľa hovorkyne poisťovne Silvie Šeptákovej možnosť udelenia výnimky po individuálnom zvážení. Pri krátkodobom cestovnom poistení môže senior nad 70 rokov vycestovať maximálne na 30 dní.

cestovné poistenie pre seniorov
Cestovné poistenie pre seniorov môže byť vo všeobecnosti nedostupné, ak majú viac ako 70 rokov (Ilustračné foto: Depositphotos)

Produkty bez vekového obmedzenia

Poisťovňa Wüstenrot tvrdí, že celoročné poistenie je určené osobám vo veku od 0 do 75 rokov na dovolenkové, turistické, služobné cesty, ale aj obyvateľom pohraničných oblastí, ktorí sa denne pohybujú na území dvoch štátov. Cestovné poistenie pre seniorov nad 75 rokov nie je v tejto poisťovni dostupné ani na kratšiu dobu. Wüstenrot vysvetľuje, že cestovné poistenie dostávajú jeho klienti k životnej poistke ako bonus. Síce je pre uzatvorenie životného poistenia vekový limit tiež 75 rokov, ale cestovné poistenie platí pre všetkých, ktorí s poisteným žijú v jednej domácnosti. Takže aj pre ľudí starších ako 75 rokov.

V poisťovni Generali si ľudia môžu uzavrieť cestovné poistenie bez ohľadu na vek, či už ide o krátkodobé alebo ročné cestovné poistenie. Seniori majú na výber z podobnej ponuky poistného krytia a pripoistení, ako mladší ľudia. Cena závisí od zvoleného poistného krytia, územnej platnosti, ale aj veku. Preto môže byť cena pre starších ľudí vyššia. Celoročné cestovné poistenie pre seniorov poisťovňa uzatvára len v prípade, že majú na Slovensku trvalý pobyt. Zahraničná cesta v ročnom poistení môže trvať nepretržite maximálne 45, 90 až 365 dní.

Krátkodobé ako aj celoročné cestovné poistenie bez vekového obmedzenia ponúka aj poisťovňa Uniqa. Cestovné poistenie pre seniorov je v tomto prípade drahšie. Na výber majú len z balíčkov s neobmedzeným vekom, ktoré majú vyššiu cenu. Tuzemské cestovné poistenie je predávané bez obmedzenia veku.