Poisťovací ombudsman vlani riešil celkovo 192 podnetov

Útvar poisťovacieho ombudsmana prijal od 1. januára do 31. decembra 2021 celkovo 192 podnetov. Vyplýva to z údajov výročnej správy útvaru za vlaňajšok. Z celkového počtu podnetov malo 123 podaní formálne náležitosti návrhu na začatie riešenia alternatívneho riešenia...