Liečba, problémy s batožinou či náklady na storno poplatky. To je časť najčastejších rizík, ktoré kryje cestovné poistenie. Ľudia si ho zvyčajne uzatvárajú na jednorazové cesty za hranice Slovenska. Keď niekto cestuje do zahraničia častejšie, môže byť pre neho výhodnejšie, ak si uzatvorí celoročné cestovné poistenie. Cestovateľ si musí dobre vypočítať, či sa mu poistenie na celý rok naozaj oplatí. Dôležitý je v tomto prípade hlavne počet ciest do zahraničia za rok, rozsah krytia, ale aj výber krajín, ktoré bude dovolenkár navštevovať.

Riaditeľ divízie neživotného poistenia z Finportalu Štefan Fajnor hovorí, že celoročné cestovné poistenie je hlavne o komforte. „Klient nemusí myslieť na to, či je poistený pri každom vycestovaní do zahraničia. Hlavne ak ide o krátkodobé výlety napríklad pri cestách spojených s nakupovaním, alebo návštevou múzeí, pamiatok a podobne. Riziko je ale v tom, že ak klient bude cestovať málo, tak ho ročné poistenie môže vyjsť drahšie, ako v prípade, že by si uzatváral jednotlivo krátkodobé poistenia,“ upozorňuje Š. Fajnor. Dovolenkár by si preto mal vypočítať, či ho krátkodobé poistenie za každú cestu v porovnaní s ročným poistením nebude stáť menej peňazí.

Základné poistenie môže stáť od 20 eur do 30 eur za rok. Štandardné celoročné cestovné poistenie aj s rozšírenejším krytím, ktoré zahŕňa batožinu, zodpovednosť a úrazové poistenie, stojí okolo 50 eur ročne a viac. Cena závisí od toho, čo všetko chce mať klient poistené. Keď niekto cestuje častejšie, je pre neho dlhodobá poistka v porovnaní s krátkodobým cestovným poistením lacnejšia. Jednorazové poistenie za osobu sa totiž pohybuje vo výške zhruba jedného eura a viac na deň. Poisťovne totiž pri celoročnom poistení počítajú s tým, že klienti nebudú celý rok na dovolenke.

Často využívaným je aj celoročné cestovné poistenie k debetnej platobnej karte z banky. „Základné balíky k platobnej karte začínajú cenovo na 15 eurách ročne pri individuálnom poistení a 20 eurách pri rodinnej verzii poistenia. Základný balík pokrýva okrem liečebných nákladov zväčša už len asistenčnú službu. Rodinná verzia sa vzťahuje na rodičov a ich deti do 17, respektíve 18 rokov veku pri spoločnej ceste,“ vraví finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. Komplexnejšie balíky celoročného cestovného poistenia k platobnej karte podľa neho pokrývajú okrem liečebných nákladov aj poistenie batožiny, trvalé následky a smrť následkom úrazu. V tomto prípade sa cena poistky pohybuje okolo 35 eur pri individuálnom poistení a 60 eur pri rodinnej verzii poistenia.

Celoročné cestovné poistenie má svoje limity

Celoročné cestovné poistenie v porovnaní s krátkodobým nemusí byť až také flexibilné. Podľa Š. Fajnora si vie dovolenkár jednorazovú poistku lepšie prispôsobiť špecifikácii jeho zahraničnej cesty. Ak niekto bude počas jednej cesty napríklad vykonávať rizikovejší šport, kde je drahšie poistné, nemusíte ho mať poistený počas celého roka. Pri výbere poistenia si totiž musia klienti všímať, aké aktivity poistenie kryje. Rovnako to platí pre prípad, že dovolenkár cestuje mimo územnej platnosti, ktorú má zvolenú na ročnom poistení. Pri uzatváraní poistenia si treba zvoliť pôsobnosť, kde bude poistka platiť. Čím viac krajín to zahŕňa, tým je to spravidla drahšie. Platí to pre jednorazové aj celoročné cestovné poistenie.

M. Búlik pripomína, že na trhu existuje ešte špecifická verzia celoročného poistenia pre rôzne profesné a záujmové združenia. „Príklad je Alpenverein pre horolezcov, turistov, lyžiarov-freeriderov a skialpinistov, v ktorom sú napríklad kryté náklady na záchranu vo vysokohorskom prostredí do 6 000 metrov nad morom. Cena tohto poistenia sa pohybuje na úrovni komplexnejších balíkov celoročného cestovného poistenia k platobnej karte,“ tvrdí. Poistka môže poslúžiť hlavne ľuďom, ktorí do zahraničia cestujú za športom. V niektorých krajinách je dokonca povinná napríklad na zjazdovkách. Platí to napríklad v Taliansku, kde môže lyžiar bez poistenia dostať pokutu.

celoročné cestovné poistenie
Keď niekto cestuje častejšie, môže byť pre neho výhodnejšie uzatvoriť celoročné cestovné poistenie (Ilustračné foto: Depositphotos)

Podľa odborníkov nie je veľký rozdiel v samotných rizikách pri krátkodobom alebo celoročnom poistení. „Môžu sa niekde mierne líšiť v prípade výšky limitov, alebo možnosti pripoistenia, ale to je individuálne,“ tvrdí riaditeľ divízie neživotného poistenia z Finportalu. Cestovná poistka spravidla kryje liečebné náklady a asistenčné služby, náklady spojené s ochorením Covid-19, úrazové poistenie či poistenie batožiny, zodpovednosti a storno poplatkov. Š. Fajnor pripomína, že celoročné cestovné poistenie môže byť nevýhodné pri poplatkoch za storno. „Toto pripoistenie si viete lepšie prispôsobiť na jednotlivé dovolenky ako vychádzať z celkového limitu na celý rok, ktorý si určujete už pri uzatváraní zmluvy na celý rok,“ dodáva.

Pri uzatváraní jednorazovej cestovnej poistky dovolenkár uvedie, kedy do zahraničia odchádza a kedy sa vracia. Krytie teda trvá určité časové obdobie. Podobne je to aj pri celoročnom poistení. Aj keď si ho cestovateľ zaplatí na celých 12 mesiacov, nemôže byť celý čas mimo Slovenska. Základné celoročné cestovné poistenie dovoľuje vycestovať do jednej krajiny na 45 až 60 dní. Ak by to niekomu na cestovanie nestačilo, existujú aj špecifické cestovné poistenie s vyšším limitom vycestovania. Dovolenkár si môže zvoliť napríklad dobu do 90 až 365 dní. Čím dlhšia je doba, tým drahšia je aj poistka. M. Búlik ešte pripomína, že niektoré poisťovne umožňujú predĺženie poistného krytia nad rámec maximálneho trvania cesty bez toho, aby bolo nutné uzatvárať si novú poistku.

Čo ponúkajú poisťovne a koľko to stojí

Wüstenrot poisťovňa

 • Poistné sa v prípade celoročného cestovného poistenia pohybuje od 39 eur.
 • Maximálna dĺžka jedného pobytu v zahraničí je 45 dní, pričom počet ciest je ročne neobmedzený.
 • Celoročné poistenie je určené osobám vo veku od 0 do 75 rokov na dovolenkové, turistické, služobné cesty, ale aj obyvateľom pohraničných oblastí, ktorí sa denne pohybujú na území dvoch štátov a platí na území celého sveta.
 • V prípade variantu „Rodina“ môže s poisteným zároveň cestovať aj ďalšia dospelá osoba do 75 rokov a dve deti do 18 rokov bez podmienky príbuzenského vzťahu.
 • V rámci celoročného cestovného poistenia je automaticky kryté poistenie liečebných nákladov v zahraničí, nákladov horskej služby v Slovenskej republike a Concierge služby (asistenčné služby na zabezpečenie kultúrnych, doručovacích a rezervačných informácií).
 • Tiež je možné dojednať si poistenie batožiny a dokladov, poistenie pre prípad úrazu, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie právnej pomoci, poistenie meškania letu alebo hromadnej dopravy, poistenie meškania batožiny, poistenie technickej pomoci v zahraničí, poistenie pomoci vo finančnej núdzi.
 • Poistenie zároveň kryje aj vykonávanie rizikových športov.

Allianz – Slovenská poisťovňa

 • Klienti majú na výber zo štyroch druhov ročných cestovných poistení a viacerých pripoistení.
 • Euplus:
  • platí v rámci krajín, kde je zdravotná starostlivosť poskytovaná na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP),
  • poistenie je celoročné s neobmedzeným počtom ciest s maximálnou dĺžkou jednej cesty 35 dní a kryje liečebné náklady (ošetrenie, hospitalizácia, lieky, lekárske vyšetrenie, prevoz naspäť do vlasti, úraz, zodpovednosť za škodu,
  • cena je 35,15 eura.
 • Európa + Turecko:
  • platí v celej geografickej časti Európy (vrátane európskej časti Ruska) a v Turecku,
  • poistenie platí 12 mesiacov, s neobmedzeným počtom ciest, s maximálnou dĺžkou jednej cesty 45 dní,
  • cena za poistenie s limitovaným krytím liečebných nákladov je 47,50 eura,
  • pri pripoistení úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu je cena 59,85 eura,
  • cena za poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov je 97,85 eura,
  • pri pripoistení úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu je cena 152,95 eura.
 • Svet (bez Kanady a USA)
  • zahŕňa všetky štáty sveta okrem Kanady a USA,
  • cena poistenia s krytím liečebných nákladov bez obmedzenia je 218,50 eura,
  • pri pripoistení úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu je cena 268,85 eura.
 • Svet
  • zahŕňa všetky krajiny sveta,
  • cena poistenia s krytím liečebných nákladov bez obmedzenia je 552,90 eura,
  • pri pripoistení úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu je cena 678,30 eura.

Generali poisťovňa

 • Cena poistenia závisí od zvoleného poistného krytia, územnej platnosti, ale aj počtu poistených ich veku a podobne, preto nie je možné stanoviť všeobecne platnú cenu poistenia.
 • Ročné cestovné poistenie je možné zjednať iba osobám s trvalým pobytom na Slovensku. Ročné poistenie sa uzatvára na obdobie jedného roka.
 • Počas tejto doby môže klient vycestovať do zahraničia opakovane na neobmedzený počet ciest. V závislosti od zvoleného produktu môže každá jednotlivá cesta v ročnom poistení trvať nepretržite maximálne buď 45, 90 alebo 365 dní.

Poisťovňa Union

 • Celoročné cestovné poistenie je možné uzatvoriť výberom z viacerých balíkov poistenia.
 • Na výber je balík so základným rozsahom poistenia s krytím liečebných nákladov a nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii, alebo si klient môže vybrať balíky obsahujúce rôzne ďalšie riziká.
 • Súčasťou balíka poistenia môže byť ďalej poistenie batožiny, poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu, poistenie úrazu, poistenie storna objednanej služby, poistenie predčasného návratu a nečerpaných služieb, poistenie nákladov v prípade nepojazdného vozidla a aj poistenie Pandemic.
 • Celoročne cestovné poistenie je možné dojednať pre územnú platnosť Európa, Svet alebo Slovenská republika.
 • Podľa aktivít, ktoré poistený klient vykonáva, je možné uzavrieť poistenie v rizikovej skupine turista, alebo šport, prípadne ak klient v zahraničí pracuje, je možné zvoliť aj rizikovú skupinu manuálna práca.
 • Pre študentov počas štúdia a stáže v zahraničí ponúka poisťovňa balíky poistenia s dobou vycestovania na obdobie 180 dní nepretržite.
 • Základná cena najviac preferovaného balíka celoročného cestovného poistenia so zahrnutím poistenia liečebných nákladov, nákladov na technickú pomoc, poistenia všeobecnej zodpovednosti za škodu, s poistením batožiny, poistením úrazu, nákladov v prípade nepojazdného vozidla a s poistením meškania hromadného dopravného prostriedku pre územnú platnosť Európa je 28 eur. Rodinný variant balíka pre dve dospelé osoby a ich deti do 18 rokov veku vyjde poistenú rodinu na 72 eur.
 • Poistnú zmluvu celoročného cestovného poistenia je potrebné uzatvoriť pred vycestovaním do zahraničia, poistenou osobou môže byť klient do dovŕšenia 70 rokov veku. Balíky poistenia na dobu 180 dní sú určené výlučne pre študijné pobyty a stáže v zahraničí a pre poistených do 30 rokov veku.
 • Doba jedného nepretržitého vycestovania je maximálne 45 alebo 180 dní (balík pre študentov a stážistov). Počet vycestovaní počas platnosti poistenia nie je nijako obmedzený.

Poisťovňa Kooperativa

 • V rámci zahraničného cestovného poistenia sa cena líši v závislosti od toho, aký balík si klient vyberie.
  • Balík prima stojí 39 eur.
  • Balík optimum  stojí 60 eur.
  • Balík excelent stojí 98 eur.
 • Pre seniora nad 70 rokov nie je možné uzatvoriť ročné cestovné poistenie.
 • Medzi podmienky patrí maximálna dĺžka výjazdu. Pri prvom balíku je to 45 dní, pri druhom 60 dní a pri treťom maximálne 90 dní.