Pri uzatváraní akéhokoľvek poistenia sa v zmluve dohadujú poistné sumy. Tie by mali kryť všetky prípadné škody. Avšak, ceny služieb či tovarov v priebehu rokov stúpajú, takže súčasné poistné sumy nemusia v budúcnosti pokryť všetky riziká. Aby sa tomu zabránilo, nastavuje sa takzvaná indexácia poistnej zmluvy. Ľudia ju poznajú hlavne pri poistení nehnuteľnosti, kedy s rastom cien domov a bytov stúpa aj poistná suma. Indexácia poistnej zmluvy je možná aj pri životnom poistení, no má svoje obmedzenia.

Ako vysvetľuje riaditeľka oddelenia životného poistenia, zdravotného poistenia a dôchodkov spoločnosti Finportal Petra Heseková, indexácia poistnej zmluvy životného poistenia má za cieľ zabezpečiť, aby boli poistné sumy pravidelne navyšované a zachovala sa tak reálna hodnota poistenia v súvislosti s infláciou. „Hlavnou výhodou indexácie životného poistenia je okrem zachovania hodnoty poistenia aj to, že k zvyšovaniu poistných súm dochádza bez skúmania zdravotného stavu a finančného upisovania,“ hovorí P. Heseková.

Indexácia funguje tak, že sa každý rok navyšujú poistné sumy v zmluve podľa vopred dohodnutej veličiny. Väčšina poisťovní sa riadi úrovňou rastu spotrebiteľských cien, čo znamená, že navyšujú poistné sumy o percento inflácie stanovené Štatistickým úradom SR. Poisťovne hovoria, že môže byť stanovená aj minimálna výška indexácie. Ak by bola na úrovni napríklad troch percent a inflácia bude nižšia, indexácia poistnej zmluvy bude trojpercentná. Niektoré poisťovne ponúkajú aj fixné percento, ktoré si klient volí pri uzatváraní zmluvy. Môže to byť napríklad päť percent.

Poisťovne pritom nemajú jednotné pravidlá. Napríklad Allianz – Slovenská poisťovňa berie pri indexácii do úvahy vývoj medziročnej inflácie za posledných 18 mesiacov a prognóz inflácie na nasledovný rok z dielne Národnej banky Slovenska, Inštitútu finančnej politiky, Medzinárodného menového fondu a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Naopak, napríklad poisťovňa Generali počíta s percentom vývoja indexov spotrebiteľských cien v uplynulom roku. Indexuje sa raz ročne.

Indexácia poistnej zmluvy má obmedzenia

O uplatnení indexácie poisťovne svojich klientov informujú zhruba dva mesiace vopred. „Každý rok sa teda toto percento navýšenia mení a o výške stanovenej na ďalší poistný rok poisťovňa informuje klienta s niekoľkotýždňovým predstihom pred výročím zmluvy. V takomto liste ho informuje o novej výške poistných súm ako aj poistného na jednotlivých pripoisteniach. Klient má nárok uvedenú zmenu odmietnuť, ale vyžaduje si to aktivitu zo strany klienta o tom poisťovňu informovať návratkou o odmietnutí indexácie na daný rok,“ uvádza P. Heseková.

Nastavenie indexácie je pritom pomerne flexibilné. To znamená, že ľudia ju môžu v jednom roku odmietnuť a v druhom zase akceptovať. Niektoré poisťovne po opakovanom odmietnutí môžu indexáciu automaticky vypnúť. Potom je nutné si ju opäť na žiadosť aktivovať. Medzi ďalšie obmedzenia patrí, že indexáciu nie je možné uplatniť na všetkých typoch pripoistení a neponúkajú ju všetky poisťovne. To v nedávnom rozhovore pre Finsider potvrdil aj oblastný riaditeľ sprostredkovateľskej spoločnosti Brokeria Lukáš Šedo. „Poisťovne zvýšila len niektoré pripoistenia, ale zvýšia tie najväčšie riziká,“ povedal.

Indexácia poistnej zmluvy pri životnom poistení v roku 2024
Ako funguje indexácia poistnej zmluvy pri životnom poistení? (Ilustračné foto: Depositphotos/indexácia poistnej zmluvy)

P. Heseková z Finportalu pripomína, že navyšovanie poistných súm cez indexáciu nie je možné na pripoisteniach s klesajúcou poistnou sumou. Ide najmä o krytie úmrtia, invalidity či kritických ochorení a ich kombináciu v rámci poistenia hypotéky. Klesajúca poistná suma sa v týchto prípadoch nastavuje kvôli tomu, že aj dlžná suma na hypotéke postupne klesá. Indexácia poistnej zmluvy pri krytí hypotéky by preto bola v rozpore s podmienkami pri klesajúcej poistnej sume. Môže sa len jednorazovo zmeniť v prípade, kedy si niekto hypotéku napríklad navýšil, alebo sa poistná suma zníži, keď je časť dlhu predčasne splatená.

„Rovnako viaceré poisťovne neponúkajú indexáciu ani na pripoisteniach vo forme denných dávok ako je poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti, denného odškodného pri úraze či hospitalizácii,“ pripomína P. Heseková. Denné odškodné je zamerané na najmä na škody, ktoré sú bez trvalých následkov. Kryjú dočasný výpadok zárobkov v čase, keď sa človek musí po úraze či z choroby zotavovať niekoľko dní. Každý prípad je pritom ohodnotený a podľa toho sa aj denné odškodné vypláca. Spravidla ide o percento z poistnej sumy.

Manuálne zvyšovanie poistnej sumy

Ak si niekto nenastaví indexáciu poistnej sumy už pri uzatváraní zmluvy, musí o prípadné zvýšenie poistných súm žiadať. L. Šedo pripomenul, že pri indexácii sa zvyšuje poistná suma bez toho, aby niekto musel napríklad vypĺňať zdravotný dotazník. Keby niekto podľa jeho slov chcel zvýšiť poistné sumy pri niektorých rizikách pomocou žiadosti, už sa aktualizuje zdravotný stav a poisťovňa môže uplatniť výluky. Do úvahy sa vtedy berie napríklad vyšší vek či zmena zdravotného stavu. To v konečnom dôsledku môže aj výraznejšie zvýšiť mesačné poistné, alebo sa niektoré riziká nebudú dať poistiť.

„Ideálne je indexáciu aktivovať už pri uzatváraní zmluvy, ale viaceré poisťovne uvedené dovoľujú aj počas trvania zmluvy. Krásnym príkladom, prečo indexáciu využívať, sú zmluvy staré 15 a viac rokov, ktoré boli ešte uzatvárané v slovenských korunách. Na nich môžeme vidieť, že poistné sumy zodpovedajú aktuálne zanedbateľným čiastkam, ako je krytie úmrtia na 3 319 eur či poistenie trvalých následkov úrazu na 332 eur. Tie už aktuálne vôbec neposkytujú plnohodnotnú ochranu a častokrát ich klient platí dlhé roky v domnení, že má potrebné rizikové životné krytie. Samozrejme, aj poistné zodpovedá daným poistným sumám, ale krytie nie je adekvátne,“ myslí si P. Heseková.

Odborníci pri indexácii akéhokoľvek druhu poistenia pripomínajú, že nie je zárukou dostatočného poistného krytia. Dobrým príkladom je automatická indexácia pri poistení nehnuteľnosti. Rast ich cien môže byť prudký a poisťovne na to zvyšovaním poistných súm reagujú až s dlhším odstupom. Ľudia by si preto mali svoje zmluvy pravidelne prehodnocovať. To sa týka aj životného poistenia.

Podľa L. Šeda treba zmluvu prehodnotiť pri každej zmene životnej situácie ako napríklad pri narodení dieťaťa či pri úveroch. „Ja sa s klientmi stretávam aspoň raz do roka a pozrieme sa na zmluvu, či je to v poriadku. Ale vo všeobecnosti platí, že zmluvu treba prehodnotiť aspoň raz za päť rokov. Nie je to pravidlo, ale z môjho pohľadu je to postačujúce,“ povedal oblastný riaditeľ. Pri už otvorených zmluvách je možné napríklad aj dopoistenie alebo navýšenie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: