Prezidentská kancelária má dlhodobo nedostatočný rozpočet. Upozornili na to kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Rizikové boli vládou a následne parlamentom schvaľovaný rozpočet na riadny chod kancelárie. Ani v jednom z kontrolovaných rokov 2019 až 2023 schválené rozpočty nepokrývali ani len reálne plánované potreby kancelárie.


O navýšenie limitu výdavkov pritom kancelária žiadala každoročne. Druhou oblasťou je dvadsať rokov riešené bývanie prezidenta v rezidencii na Slavíne, kde síce kancelária podnikla viaceré čiastkové kroky, avšak riešenie problému zostane na pleciach novej hlavy štátu. Ako príklad dobrej praxe pre iné štátne inštitúcie sa ukázal vnútorný kontrolný systém kancelárie prezidenta, v rámci ktorého kontrolóri nenašli žiadne nedostatky.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: