Nezamestnaní ľudia vo veku do 30 rokov majú od februára tohto roka možnosť zapojiť do národného projektu na úradoch práce. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), podľa ktorého ide o individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti k zamestnaniu.


„Účastníci sa v priebehu siedmych až desiatich poradenských stretnutí zamerajú na vytvorenie individuálneho plánu, ktorý im na základe ich silných stránok, nadobudnutých zručností a predstáv o budúcom povolaní pomôže lepšie sa uplatniť na trhu práce. Okrem toho získajú zručnosti a praktické skúsenosti pri hľadaní si práce a ďalšie informácie, ktoré im pomôžu zvýšiť šance na uplatnenie,“ tvrdí ÚPSVaR.

Projektu je určený mladým uchádzačom o zamestnanie vo veku do 30 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, nezúčastňujú sa odbornej prípravy a tréningu. Zároveň musia byť vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie aspoň mesiac a súčasne je potrebné, aby dosiahli nižšie ako stredné odborné vzdelanie, alebo sú občanmi so zdravotným postihnutím, prípadne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie alebo neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť. Keď tieto podmienky nespĺňajú, musia byť vedení na úrade práce aspoň tri mesiace.

Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu zamestnateľnosti znevýhodnených a mladých ľudí bez práce, k zvýšeniu ich konkurencieschopnosti na trhu práce a k zlepšeniu ich zručností pre riadenie vlastnej kariéry.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: